Flyr ut på stadig flere krevende oppdrag

Nesten dobbelt så mange trenger hjelp av luftambulanse til å komme seg ned fra en tretopp eller fjellhylle i dag sammenlignet med for fem år siden.

Luftambulanse, øvelse

ØVER: Luftambulansecrew fra hele landet trener i høst for å forberede seg på krevende redningsoppdrag.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

«De skal ligge på en hylle. Det skal være tre personer, ikke så langt fra hverandre.»

Anestesilege Jon-Kenneth Heltne ved Haukeland universitetssykehus gir beskjeden til redningsmannen som henger 60 meter under luftambulansen.

Lege Jon Kenneth Heltne

Anestesilege Jon-Kenneth Heltne gir beskjed til redningsmannen som henger 60 meter under helikopteret.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

I høst trener nemlig luftambulansecrew fra hele landet på Torpomoen i Ål i Hallingdal for å forberede seg på stadig flere krevende oppdrag. Der trenes det blant annet på å hente ut paraglidere som sitter fast på en fjellhylle.

– Pasientgruppene som vi her snakker om, havner ofte veldig utilgjengelig til. Det er uforutsigbart mye av det vi kommer borti, sier redningsmann Lasse Fossedal i Norsk Luftambulanse AS.

Flere i fjellet

I 2012 var Norsk Luftambulanse ute på 39 såkalt underhengende operasjoner. Det er oppdrag der helikopteret ikke kan lande på grunn av krevende terreng.

Redningsmann Lasse Fossedal

Redningsmann Lasse Fossedal i Norsk Luftambulanse.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Redningsmannen henger derfor i et tau under helikoptret mens legen sitter i døra og er kommunikasjonsleddet mellom redningsmannen og piloten som flyr helikoptret.

De siste årene har det vært en økning i antall folk som er ute i fjellet, og flere driver også med paragliding og basehopp. I 2016 var luftambulansen ute på 68 underhengende operasjoner, og hittil i år har det vært 61.

– Det er viktig å kommunisere ikke for mye, men nok til at piloten kan danne seg et bilde av hva som skjer nede på bakken fra signalene blir gitt til han manøvrerer. Det er utfordrende å formidle det så korrekt og tidlig som mulig, sier lege Jon-Kenneth Heltne.

Luftambulanse, øvelse på Torpomoen

Redningsmann Lasse Fossedal har her reddet en dukke fra en fjellhylle.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Kan fly av gårde

Redningsoppdrag hvor paraglidere er involvert, er ofte mer krevende enn andre ettersom skjermen kan fly av gårde og ta med seg pasienten.

Norges luftsportforbund har i år registrert rundt 50.000 flydde turer med paraglidere, hangglidere eller speedglidere, mot 40.000 for ti år siden.

– Det er en liten økning av rapporterte ulykker, men det er hovedsakelig på grunn av at flere melder fra nå enn tidligere. Vi har ikke inntrykk av at det er flere ulykker, sier fagsjef Trond Nilsen.

Luftambulanse, øvelse på Torpomoen

De siste årene har antallet underhengende oppdrag nesten doblet seg.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Så langt i år har Norges luftsportforbund registrert 42 ulykker med hangglidere, paraglidere eller speedglidere, men kun et fåtall har krevd hjelp fra helikopter, og enda færre har krevd en underhengende redningsoperasjon, ifølge ham.

– Redder liv

Norsk Luftambulanse er forberedt på flere krevende oppdrag for å hente ut folk fra fjellet, om det er fra en tretopp eller en liten fjellhylle.

Samspillet mellom redningsmann, lege og pilot blir avgjørende for at en operasjon skal bli vellykket.

Redningsmann Lasse Fossedal påpeker at det er viktig å øve på de krevende oppdragene:

– Vi har hindringer i forbindelse med fjellutspring, trær, steinsprang og andre ting som gjør at det å kunne ligge i forkant med god, effektiv trening, gjør at jeg blir en bedre redningsmann. At det til syvende sist er med å på redde liv, det er jeg overbevist om.

Luftambulanse øvelse på Torpomoen

SIKRER: Her er den ene dukka sikret og skal reddes ut av fjellhylla.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK