Hopp til innhold

– Sprengt kapasitet truer sikkerheten på fødeavdelingene

Det hevder Oslo jordmorforening, som mener at Oslo Universitetssykehus ikke gjør nok for å møte det store antall fødende om sommeren.

Siri von Krogh og Ullevål sykehus

Fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus er allerede fullbooket for sommermånedene. Det bekymrer lederen i Oslo jordmorforening Siri von Krogh.

– Når mange føder på samme tid, er det for få jordmødre til å ta imot barna. Det sier Siri von Krogh som er leder av Oslo jordmorforening.

Hun legger til at smekkfulle fødeavdelinger i sommermånedene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

– Det er fødende kvinner dette går utover. Istedenfor å ha en jordmor hos seg under hele fødselen, vil en jordmor kanskje ha tre eller fem fødsler gående samtidig.

Flest føder om sommeren

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt er klinikksjef ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Det er midt i fellesferien at flest barn blir født i Norge.

– Det er en betydelig topp som har lagt seg i juli og august, også er det lavest fra november til februar. Det forteller klinikksjefen ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Terje Rootwelt.

Klinikksjefen påpeker at det er utfordrende for driften når de i tillegg skal ha ferieavviklinger. Likevel mener han sikkerheten er god nok.

– Våre ansatte gjør en viktig innsats for å få dette til å gå rundt. Det er en fordel å ha flest mulig egne ansatte for å holde på den gode kvaliteten, men i tillegg til det så leier vi inn det vi trenger av barnepleiere og jordmødre.

– Ikke godt nok

Jordmorforeningen mener det ikke er godt nok. I 2011 ble en fødende kvinne som hadde plass på sykehuset avvist med beskjed om at det var fullt.

– Det skaper en uro. Om du som fødende kvinne vet at du ikke får plass når du får rier, så er det en forferdelig situasjon, sier Siri von Krogh.

Lederen i jordmorforeningen mener sykehusene må sette inn ekstra fødeavdelinger i sommermånedene.

– Vi kan ikke benytte andre avdelinger for å lage en ny fødeavdeling til sommeren, sier klinikksjef Rootwelt.

Alle skal få barnehageplass

Helga Pedersen

Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

Foto: Lucian Muntean / NRK

Fødeboom på sommeren startet etter at regjeringen innførte loven om at barn født før 1. september har rett til barnehageplass innen ett år.

Arbeiderpartiet har nå foreslått å endre denne ordningen slik at barn født på høsten også skal få rett til barnehage innen ett år.

– Det viktigste for oss har vært å sikre at ungene som er født på høsten også får barnehageplass, men det er klart hvis vi kan fordele fødslene utover året så er ikke det en dårlig bieffekt. Det sier Arbeiderpartiets leder i programkomiteen Helga Pedersen.

Jordmorforeningen håper det kan hjelpe.

– Da fordeler vi trykket og da vil jo flere føde i januar og februar, sier Krogh.