Sprenger tennere

Politiet vil i løpet av kort tid sprenge tennere som er funnet på ulykkesstedet. Sprengningen vil foregå i et grustak i god avstand fra bebyggelse.