Hopp til innhold

– Trygt å kjøre over Sarpsbrua

Statens vegvesen har ikke funnet grunn til å stenge Sarpsbrua for biltrafikk, selv om det i natt ble det oppdaget en stor sprekk på fortauet ved brua.

Sarpsbrua

Statens vegvesen vurderer at det fortsatt er trygt å la biltrafikken passere Sarpsbrua.

Foto: Petter Larsson / NRK

Arne Bjørklund

Seksjonsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen i Østfold.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Sprekken ble oppdaget i forbindelse med asfaltarbeider på brua i natt, forteller seksjonsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen i Østfold.

Sprekken er på fortauet, like ved Ørnulf Basts Borregaardsmonument, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

Det er Statens vegvesen som har ansvar for vedlikeholdet av brua.

Biltrafikk som normalt

Sprekk ved Sarpsbrua

Det har oppstått en sprekk i forauet ved Sarpsbrua.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Våre folk har undersøkt skaden. Vi har sperret av fortauet på det aktuelle stedet, mens biltrafikken over brua går som normalt, sier Bjørklund.

– Så dere vurderer det slik at det ikke er noen risiko forbundet med å kjøre over brua?

– Hadde vi ment at det var risikabelt å kjøre over brua hadde den blitt stengt umiddelbart, forsikrer Bjørklund.

Fortauet stengt fra før

Fortauet ved Sarpsbrua er for øvrig allerede stengt på deler av strekningen mellom Borregaardsbakken og monumentet, gående og syklister er henvist til å benytte gang og sykkelveien på den andre siden av Tarris.

Bjørklund venter på rapport etter undersøkelsene som er gjort, og kan foreløpig ikke si noe om hva som vil bli gjort og hvor fort det må gjøres.

Sarpsbrua / Borregaardsmonumentet

Fortauet er sperret av der sprekken er.

Foto: Petter Larsson / NRK