Språkpris for bruk av dialekt

Øistein «Blyant» Kristiansen får i morgen utdelt en språkpris for sin bruk av Østfold-dialekt i TV-programmer for barn. Kristiansen kommer fra Sarpsborg og Landslaget for språklig samling (LSS) mener han bidrar til økt språktoleranse med sitt språkvalg i mediene.

Øisteins blyant
Foto: NRK