Hopp til innhold

Strengere språkkrav til taxisjåfører

DRAMMEN (NRK): En av tre kunder har opplevd språkproblemer i møte med taxisjåfører. Nå skal det utarbeides et minstekrav til hvor godt sjåførene skal forstå og snakke norsk.

Taxier i kø

Mange av taxisjåførene som venter på oppdrag i Drammen kommer fra andre land.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

På Strømsø torg i Drammen står taxiene klare for nye kunder. Ved rattet sitter stort sett sjåfører med utenlandsk opprinnelse.

Nå møter de snart et minstekrav til norskkunnskaper. Drosjesjåførene Shire og Ehsan er enig i at det er viktig å kunne norsk godt.

– Hvis sjåføren og kundene ikke forstår hverandre, blir det problemer, sier en av dem, og den andre er enig.

– Det kan fort bli misforståelser mellom kunde og sjåfør. Det er ikke mange taxisjåfører som snakker dårlig norsk her i byen, men noen er det.

En av tre opplever språkproblemer

Odd-Ivar Gjersvik, daglig leder i Drammen Taxi

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik, mener minimumskravet er at sjåførene må kunne føre en samtale på en god og trygg måte.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

En spørreundersøkelse som Transportøkonomisk Institutt gjorde i fjor høst, viste at hver tredje passasjer hadde opplevd språkproblemer i møte med taxisjåfører.

Daglig leder i Drammen Taxi, Odd-Ivar Gjersvik, tror neppe det kun er et drammensproblem.

– Dette er et drosjenærings-problem, og jeg tror ikke det er noe dårligere i Buskerud enn i Oslo. Men at vi har sjåfører og løyvehavere med dårlige norskkunnskaper, er udiskutabelt, sier Gjersvik.

Kundene enig

Veslemøy Vråskar

Veslemøy Vråskar er en av taxikundene som gjerne vil ha økte krav til sjåførene.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Også kundene mener det er viktig å stille visse krav. En mann NRK snakker med mener det viktigste er at sjåførene smiler og kjører til riktig adresse.

Taxikunde Veslemøy Vråskar er langt på vei enig, men i visse situasjoner trenger sjåførene å kunne kommunisere bedre, mener hun.

– Hvis man for eksempel skulle tatt en taxi når man skulle føde, eller man var syk, er det viktig at de kan noe mer, sier Vråskar.

Mye pasientkjøring

Nettopp pasienter er en stor kundegruppe for taxinæringen. Vestre Viken Helseforetak, som er ansvarlig for pasientreisene i Buskerud, vil gjerne ha et ord med i laget når språkkravene skal bestemmes.

For å unngå uforsvarlige situasjoner og misforståelser, ønsker de at språket skal være så å si feilfritt.

Arne Aas Karlsen

Arne Aas Karlsen er fagsjef i Vestre Viken Helseforetak.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Det er viktig for oss at sjåførene kan norsk, fordi de transporterer pasienter som skal til og fra medisinsk behandling. Mange av dem er eldre, og mange har redusert hørsel og syn. Vi får inn en del meldinger om at taxiturene ikke har gått som de skal, sier fagsjef Arne Aas Karlsen.

Han mener det bør være fullt mulig å sørge for at sjåførene har gode nok norskkunnskaper, selv om mange av dem kommer fra utlandet.

Føler seg trygg

På nyåret skal fylkeskommunen komme fram til et minstekrav til språkkunnskaper. Taxisjåfør Shire føler han sitter trygt i jobben uansett hvilke krav som kommer.

– Ja, jeg er veldig god i norsk, avslutter Shire, noe gebrokkent.

Shire

Shire føler seg trygg på at norskkunnskapene hans er gode nok.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK