Sporet av med dårlig snøplog

Det var ikke gjort gode nok risikovurderinger da et godstog sporet av og stengte Bergensbanen i to og et halvt døgn i fjor.

Tog sporet av på Bergensbanen

Lokomotivet måtte jekkes tilbake på skinnene etter avsporingen.

Det var den 9. februar 2015 et godstog sporet av på Bergensbanen ved Grytå, mellom Haugastøl og Tunga. På jernbanelinja hadde det begynt å bygge seg opp en snøfonn, og toget sporet av da det kjørte gjennom fonnen.

Rundt 60 timer tok det før Jernbaneverket hadde fjernet godstoget, og jernbanestrekningen kunne åpnes for normal trafikk.

Dårlig egnet utstyr

Nå, ett år etter, er Statens havarikommisjon for Transport (SHT) ferdig med sin rapport etter avsporingen.

Ifølge rapporten hadde ikke toget en god nok snøplog for å takle de vinterlige forholdene. Godstoget ble trukket av en ny lokomotivtype.

Kurt Olsen

– Vi er ikke ute etter syndebukker, sier avdelingsdirektør Kurt Olsen i Statens havarikommisjon for transport.

Foto: SHT

– Dette var et lokomotiv som var under utprøving i Norge. Det har en litt annen form for utrusting av snøplog enn de andre lokomotivene som vanligvis trafikkerer området, sier avdelingsdirektør Kurt Olsen i SHT.

SHT påpeker at plogens plassering og utforming hadde svakheter som ikke var avdekket på forhånd.

– Det kan pakke seg tett med snø under fronten på lokomotivet, som i dette tilfellet førte til at det sporet av, sier Olsen.

Tilrår bedre risikovurdering

SHT kommer nå med en tilråding til Statens jernbanetilsyn. De ber om at de selskapene som kjører i området gjør en risikovurdering når det settes inn nytt materiell.

– Vi håper at den kunnskapen som har bygd seg opp over tid, blir tatt vare på og formidlet rundt til alle som opererer tog. Lokomotivene må utrustes på en måte som gjør dem bedre egnet til å trafikkere høyfjellsstrekningen, sier Olsen.

Så dette utstyret var for dårlig?

– Vi kan ikke si at det for dårlig, for det brukes i andre land som også har snø. Men det har litt andre egenskaper enn det utstyret som vanligvis brukes i området.