Hopp til innhold

Sosialklienter i Oslo skal plukke søppel

Alle sosialhjelpsmottakere i Oslo skal ha oppmøteplikt og aktivitetsplikt. Det er det borgerlige flertallet i bystyret enige om.

Plukker søppel for Rusken

Sosialklienter i Oslo skal tvinges til å plukke søppel og gjøre annet forefallende arbeid.

Foto: Dang Trinh / NRK

Camilla Wilhelmsen

Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen

Foto: Sturlason / www.sturlason.no

– Hensikten er at de skal stå opp om morgenen og komme i aktivitet. Det tror vi også er psykisk sunt, sier Camilla Wilhelmsen, leder i Oslo Fremskrittsparti.

Frp har fått de andre borgerlige partiene med på sin gamle fanesak om at sosialklienter skal «stå opp om morran». Det skjer som en del av forliket om revidert Oslo-budsjett mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Søppel og epler

– Oppmøteplikt må være hovedregelen. Det vil selvsagt være noen som ikke kan, men da må det gjøres enkeltvedtak om det.

Hva skal de gjøre; plukke søppel?

– Plukke søppel, plukke epler, det som måtte være av forefallende arbeid, sier Camilla Wilhelmsen.

Plikten til å møte opp og gjøre en jobb innføres fra 1. januar 2015 forutsatt at regjeringens lovendringsforslag om aktivitetsplikt blir vedtatt i Stortinget.

Brann og idrett vinnere

Det borgerlige bystyreflertallet ble enige om revidert Oslo-budsjett fredag. Idretten og brannvesenet er vinnerne i budsjettforliket. Det er blant annet satt av penger til flere brannfolk, etter at Brann- og redningsetaten tidligere er kritisert for å ha så lav bemanning at det rammer brannberedskapen i hovedstaden.

Revidert Oslo-budsjett blir banket gjennom i bystyret onsdag 18. juni. De viktigste påplusningene i budsjettavtalen er disse:

  • 26,7 millioner kroner til å fullfinansiere nytt motorsenter og skatehall på Haugenstua.
  • 10,7 millioner kroner til sluttføring av kunstisbanen ved Bogstad Vinterparadis.
  • 1,5 millioner kroner til ny treningspitch for cricket på Rommen.
  • 3 millioner kroner til å øke bemanningen i Brann- og redningsetaten.
  • 10 millioner kroner til å kjøpe bedre utstyr i Brann- og redningsetaten.
  • 3 millioner kroner i tilskuddsordning til treningstilbud på eldresentrene.
  • 1 million kroner til tannhelsetjenesten for barn og ungdom for å redusere behandlingskøene.

– Vi er veldig godt fornøyd og har fått gjennomslag for en stor del av forslagene våre. Jeg er glad vi har styrket idretten og ikke minst idrett for eldre, sier Camilla Wilhelmsen.

Bussbrann

Brannmennene i Oslo skal få flere kolleger.

Foto: Tipser.no/Daniel D. Laabak