Sosialbudsjettene i Oslo sprenges

Sosialhjelpsbudsjettet sprekker i 14 av 15 bydeler i Oslo. Flere bydeler melder om at økt arbeidsledighet tvinger flere over på sosialhjelp, og også økte boutgifter oppgis som årsak.

NAV

Økt arbeidsledighet og økte boutgifter sprenger budsjettene i Oslo.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Tellevik Dahl (Ap)

bystyrets helse- og sosialkomité, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

Foto: Oslo Arbeiderparti / AP
Anniken Hauglie, byråd i Oslo

Sosialbyråd Anniken Hauglie fra Høyre

Foto: Bjørn Ove Fjellandsbø

Politikerne er bekymret, blant dem lederen for bystyrets helse- og sosialkomité, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

– Det er ganske bekymringsfult. Vi ser en økende arbeidsledighet. Det betyr at kommunen må trappe opp sine arbeidsmarkedstiltak kraftig, sier hun.

NRK har gått igjennom økonomirapporter fra samtlige av Oslos 15 bydeler, og alle bortsett fra Alna varsler at sosialhjelpsbudsjettet sprekker.

Fordi bydelene legger noe ulike ting inn i tallene, er det vanskelig å si eksakt hvor mye, men underskuddet vil trolig ligge i størrelsesorden 70 millioner kroner når året er omme.

Størst merforbruk har bydelene Grorud og Søndre Nordstrand, som begge venter en sprekk på over ti millioner kroner. Men også såpass uensartede bydeler som Stovner, Nordstrand og Frogner melder om stor økning i sosialhjelpsbehovet.

Høyere arbeidsledighet

Flere bydeler forklarer de økende sosialhjelpsutbetalingene med stigende arbeidsledighet.

10 prosent flere Oslo-borgere var uten jobb i august i år enn i august i fjor, ifølge NAV, og økningen var størst innenfor bygg og anlegg med 42%.

Sosialbyråd Anniken Hauglie fra Høyre deler Arbeiderpartiets bekymring for at det som har vært en positiv sosialhjelpsutvikling i flere år nå har snudd.

– Dette er et alvorlig signal og dette er tegn som vi har sett lenge. Vi ser nå at mange faller utenfor arbeidslivet. Det er alvolig først og fremst for de det gjelder men også for kommunene, sier hun.

Men selv om byrådet sier at de har advart mot utviklingen, var det ingen varselsklokker som ringte da årets Oslo-budsjett ble laget, med det som i ettertid har vist seg å være en kraftig underbudsjettering av sosialhjelpen. Det påpeker Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl.

– De kuttet sosialhjelp i årets budsjett mot våre advarsler. Nå ser vi dessverre at flere bydeler reduserer på sine arbeidsmarkedstiltak for å dekke opp sosialhjelp. Det er en dårlig situasjon for de det gjelder.

Lover mer penger neste år

Det økende behovet for sosialhjelp blir tatt høyde for i neste års Oslo-budsjett, sier Anniken Hauglie.

– Nå kan ikke jeg si noe om budsjettet som legges frem til uka. Men det jeg kan si er at sosialhjelpsutbetalingen vil det bli tatt høyde for. De som har rett på sosialhjelp skal selvfølgelig få det.

Hva kan byrådet gjøre for at folk ikke skal komme over på sosialhjelp?

– Vi har styrket norskopplæringen, vi styrker arbeidet med kvalifisering, vi har inngått en samarbeidsavtale med Nav for å hindre frafall i skolen. Og vi har tatt initiativ overfor departementet til å iverksette sysselsettingstiltak i Groruddalen der vi trenger statlige tiltak.