Sørbråten-rettssak til våren

RINGERIKE (NRK): Rettssaken om det omstridte minnestedet på Sørbråten starter den 25. april.

Planlagt minnesmerke Sørbråten
Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Det ble avklart under et planleggingsmøte i Ringerike tingrett i formiddag.

Det settes av 3 uker til saken der naboene saksøker staten for å få stanset minnestedet Memory Wound.

Planlagt avslutning av rettssaken er den 12. mai.

Minnestedet etter 22. juli-terroren på Utøya skulle etter planen stå ferdig i sommer, men protestene fra naboene har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.

Vil unngå rettssak

Det settes en tidsfrist på 3 uker for å avklare en mulig rettsmekling/forhandling.

Staten får tre uker på seg til å «invitere» til en rettsmekling, ikke rettssak.

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell, som representerer naboene på Sørbråten, sier det er mye som skal til dersom de skal åpne for en mekling.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Advokat Harald Stabell som representerer naboene, sier at det kun er en diskusjon rundt stedsplassering som vil kunne åpne for en mekling – i stedet for rettssak. Alle andre forsøk på mekling vil bli avvist.

Staten har forsøkt å komme naboene i møte med å si nei til selve kunstverket «Memory Wound» på Sørbråten. Men, naboene ønsker kun å finne en annen plassering til minnestedet.