Sør-Øst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni

KONGSBERG/TØNSBERG (NRK): I et notat om arbeidshverdagen i politiet, slår anonyme politiansatte i Sør-Øst politidistrikt fast at arbeidspresset er så stort at de ikke får gjort jobben sin.

Operasjonssentralen for politiet i Vestfold

I sommer ba Politiets Fellesforbund (PF) sine medlemmer i Sør-Øst politidistrikt beskrive hverdagen. Tilbakemeldingene ble samlet i et 50 sider langt notat som ble overlevert statsråden da han besøkte distriktet i sommer. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Henrik Bøe / NRK

Telefoner blir ikke besvart og saker hoper seg opp før de rekker å behandles. Det er noen av tilbakemeldingene de ansatte i Sør-Øst politidistrikt har gitt om sin arbeidshverdag til Politiets Fellesforbund.

Det skriver Drammens Tidende.

Avisa gjengir noen av tilbakemeldingene i det 50 sider lange notatet, som i sommer ble gitt til justisminister Jøran Kallmyr.

Underdimensjonering av operasjonssentralen har ført til at så mange som 200 innkomne anrop pr. dag ikke har blitt besvart, og at ventetiden på 02800 fort har vært 45 minutter. Dette leder til at befolkningen slutter å ringe politiet.

Ansatt Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt ble opprettet i 2016 gjennom en sammenslåing av Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark politidistrikter. Ansatte på den nye felles operasjonssentralen i Tønsberg sier de har så mye å gjøre at de ofte ikke rekker å ta telefonen.

I juni 2019 hadde sentralen 2.566 ubesvarte 02800-anrop. Det er 24 prosent av alle innkomne anrop. På samme tid hadde sentralen 105 ubesvarte nødanrop, noe som tilsvarer 1,24 prosent.

Ansatt Sør-Øst politidistrikt

Tallet for juni er ikke unikt. Politiets Fellesforbund bekrefter overfor NRK at tallet er tilsvarende høyt i sammenlignbare måneder som august og september.

Ansatte beskriver en arbeidshverdag der de ikke lengre har tid til å yte samme service som før, der ressursene ute i gata ikke strekker til og der de opplever at de som patruljer sliter med å få svar hos sin egen operasjonssentral.

– Det føles utrygt, skriver en politiansatt, ifølge Drammens Tidende.

– Et kraftig varsko

Jon Torp, leder av politiets fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt

Jon Torp er leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Dette er en alvorlig situasjon, for vi vet jo aldri hvilke nødanrop som var det viktige. Det vi skulle ha fått tatt, sier leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst, Jon Torp, til NRK.

Han frykter at mennesker som er i nød, ikke har klart å komme i kontakt med politiet.

– Vi mener at dette er et kraftig varsko om at vi må oppjustere og kunne bemanne operasjonssentralen ordentlig slik at ikke noen lider nød uten å kunne varsle politiet, forklarer Torp.

Politiets Fellesforbund får full støtte fra dem som arbeider ved operasjonssentralen i Tønsberg.

Kamilla Einarsdatter, tillitsvalgt for operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt

Kamilla Einarsdatter er tillitsvalgt for operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Det å jobbe på operasjonssentralen er et veldig stort ansvar. Alle opplever nok nesten hver dag å ikke kunne tilfredsstille den etterspørselen som kommer fra publikum og også fra våre egne patruljer, sier tillitsvalgt for operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, Kamilla Einarsdatter, før hun legger til:

– Det er vondt og mange ganger veldig utfordrende.

Hun frykter at yrkesstoltheten til politiet er i ferd med å svinne bort.

– Jeg tenker at publikum fortjener å ha et mottak der de blir hørt. Man skal ikke være redd for å ringe politiet, sier Einarsdatter.

Ledelsen snakker hele tiden om den «nye kriminaliteten», men det vi sliter med og ikke klarer å håndtere er «gammel kriminalitet». Vi vasser i det, og blir du ikke drept, voldtatt eller utsatt for veldig grov vold, så kan du nesten glemme at noen ser på saken din i uoverskuelig fremtid.

Etterforsker Sør-Øst politidistrikt

Gjør inntrykk

Politimester i Vestfold, Christine Fossen

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Jeg synes det er trist å lese at våre ansatte opplever det slikt, sier politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, til NRK.

– Det er tilbakemeldinger vi tar på største alvor og vi jobber med det for nettopp å kunne gjøre situasjonen bedre for den enkelte ansatte og for oss som organisasjon, legger hun til.

Hun understreker allikevel at hun som politimester må forholde seg til de rammene og ressursene hun har blitt tildelt.

– Og så må vi jobbe som best mulig innenfor de rammene vi har og gjøre de riktige prioriteringene. Det er viktig i en krevende hverdag, spesielt når vi står i en reform og vi skal både gjennomføre endringer og stå i den daglige tjenesten til beste for innbyggerne våre i Sør-Øst.

Derfor mener politimesteren at de er nødt til å prioritere de viktigste sakene først.

– Skal ikke politiet være for hele befolkningen, ikke bare de som blir utsatt for grov vold eller liknende?

– Jo, politiet skal alltid være på jobb for hele befolkningen og det skal ikke finnes lovtomme rom, men vi er nødt til å gjøre prioriteringer innenfor de rammene vi har, sier Fossen.

– Budsjett viktigere enn samfunnsoppdrag

Fossen sier de har en god dialog med fagforeningene og med de ansattes representanter i ledergruppa.

Vågslid

Lene Vågslid, Justiskomitéens leder.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Hele ledergruppen har hatt møte med vernetjenesten og med fagforeningslederne og vi har diskutert hva vi spesielt, som arbeidsgiver, kan gjøre for å gjøre belastningen på den enkelte ansatte noe mindre i den daglige tjenesten, sier Fossen.

Politiets fellesforbund hevder de har forsøkt å varsle om situasjonen.

– Ressurssituasjonen er for dårlig. Vi har prøvd å få politikerne på banen ved å varsle. Reformen er underfinansiert. Budsjettene er viktigere enn samfunnsoppdraget, sier Torp.

– Dette er tydelige tegn på at vi har for lite ressurser. Det er ikke bare en omorganisering som er skylden i dette.

Justiskomitéens leder, Lene Vågslid, mener dagens situasjon er uholdbar.

– Høyre-regjeringen og justisministeren har gitt politimesteren en umulig oppgave. Ressurssituasjonen i Sør-Øst har vært krevende i mange år og det har ikke regjeringen tatt innover seg, sier Vågslid.

Justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr, innrømmer at det har vært utfordringer, slik at det er nødvendig å gjøre noen justeringer.

Jøran Kallmyr

Justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Tilbakemeldinger og innspill, også fra Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt har i arbeidet med meldingene vært viktig for meg, sier Kallmyr.

Hva slags justeringer som vil bli gjort, kan han derimot ikke si noe om.

– Det kommer departementet tilbake til i stortingsmeldingen som kommer til høsten.