Hopp til innhold

Søppelhusene kan bli solgt videre

Kommunen nekter å rive skandaleboliger på gammel søppelfylling. Det planlegges å selge dem videre til nye familier.

Lillehaugen borettslag

Den avlange bygningen midt i bildet har problemer med søppelgasser som siger inn. Kommunen håper å løse problemet og deretter kan leilighetene bli lagt ut for salg.

Foto: Rugsveen/Pallotta / NRK Luftfoto

– At de skal bli solgt igjen, var jeg ikke klar over, sier Nicholas Bjarnøy forundret.

Sammen med samboeren June Hagen bor han i en av de 22 leilighetene ved søppelfyllinga som kommunen har lovet å kjøpe fra dagens beboere. NRK fortalte om paret i fjor og hvordan de følte seg som fanget på søppelhaugen.

June og Nicholas

Arkiv: June Hagen og Nicholas Bjarnøy var ut og inn av leiligheten i fjor da kommunen forsøkte å tette den mot innsig av søppelgasser. På sikt kan leiligheten bli solgt til andre.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Hvis de har tenkt å selge dem igjen, må de være sikre på at gassen er helt borte, sier hun.

– Og kjøperne må få en garanti om at det ikke kommer gass inn i leiligheten igjen, legger han til.

I fjor måtte paret flytte ut av leiligheten sin i Haugen borettslag etter at det ble målt eksplosjonsfarlige nivåer av søppelgassen metan under gulvet.

Mange har tatt det for gitt at de nærmest uselgelige leilighetene vil bli revet når Skedsmo kommune overtar eierskapet. Planen er likevel ikke å rive, men å beholde dem som boliger, bekrefter rådmann Erik Nafstad overfor NRK.

Tror du folk tør kjøpe disse leilighetene?

Rådmann Erik Nafstad

Det er ingenting i veien for å la nye folk flytte tilbake i leilighetene ved søppeldynga, når gassproblemene er utbedret, mener Skedsmos øverste administrative sjef, Erik Nafstad.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det tror vi absolutt, sier Nafstad.

– Når vi har gjennomført tiltak og det ikke strømmer gass inn mot boligene, så skulle det ikke være noe i veien for de er fullt beboelige, hevder han.

Dagens eiere flytter ut

I november bestemte kommunen seg for å kjøpe ut noen av boligene som ligger ved den gamle søppelfyllinga.

Den uttalte begrunnelsen for kommunens oppkjøp er at leilighetene vil bli ubeboelige når de skal forsøke å utbedre problemene. Dette er anslått å ta to år.

Innløsingen ble vedtatt få dager etter at det ble oppdaget eksplosive nivåer av metangass ved en utebod. Området er fortsatt sperret av med gjerder og rød- og hvitstripete plastbånd.

eksplosjonsfarlig område

Høye gasskonsentrasjoner ble målt ved borettslagets utebod i høst. Området er fortsatt avstengt.

Foto: Nadir Alam / NRK

Inntil videre lekker gassene inn i flere av leilighetene. Flere av beboerne mener de blir dårlige av å puste inn gasser fra fyllinga. Kommunen og Folkehelseinstituttet mener målinger gjort i boligene ikke har avdekket helsefarlige nivåer.

Beboerne og kommunen er også helt uenige om hvordan prisene for boligene skal fastsettes, og beboerne tar saken til retten.

Nå opplyser kommunen at planen er å bruke leilighetene til boliger når gravearbeidet er ferdig. Om leilighetene skal selges eller om de skal brukes til bestemte formål, er derimot ikke vurdert, ifølge rådmannen.

Må få garanti

Kommunen skal prøve å rehabilitere en gassoppsamlingsanlegg som skal suge gassen ut av deponiet. De skal også prøve å tette igjen tilførselsveier for gassen som har gått langs vann- kloakkrør i bakken og til husene.

June Hagen og Nicholas Bjarnøy tror ikke utbedringene vil hindre søppelgassene fra å nå husene som ligger helt inntil fyllinga.

– De som kjøper dette, kjøper vel katta i sekken. Det samme som vi gjorde, sier Nicholas.

De har lenge kjempet for å komme seg vekk.

– Vi kommer ikke til å kjøpe her i hvert fall, sier June.

Rev hus som tok fyr

Så langt er det bare ett hus på området som kommunen har sett det nødvendig å kjøpe for å rive. Det skjedde etter at eksplosiv metangass fra fyllinga hadde tatt fyr på familiens bad.

Lillehaugen borettslag

Huset som sto bak hekken her, er kjøpt og revet etter at gasser tok fyr på badet. Borettslaget vil trolig bli stående og leilighetene bli solgt på nytt.

Foto: Rugsveen/Pallotta / NRK Luftfoto

Huset var også skakt og betongsålen hadde sprukket. Kommunens eksperter anså at det var umulig å redde huset, som ble revet sommeren 2017. Nå står bare hekken og epletreet tilbake på tomta.