Vil brenne søppelet sitt selv

Avfallsbransjen i Østfold er oppgitt over at norsk søppel forsvinner over grensen.

Vil beholde alt avfallet i Norge:

Vil brenne alt avfallet selv. Fra venstre: Administrerende direktør Pål Mikkelsen i Hafslund Miljøenergi, direktør Fredrik Hellström i Frevar KF og teknisk sjef Johnny Pedersen i Østfold Energi.

Foto: Cathrina de Lange/Østfold Energi.

Tre arge søppelkonkurrenter står samlet i kampen mot norsk avfall som eksporteres til Sverige.

De mener norske myndigheter må gjøre noe med rammebetingelsene.

- Ikke konkurransedyktige

Frevar i Fredrikstad og Hafslund Miljøenergi og Østfold Energi i Sarpsborg har sett seg lei på søppeleksporten, etter at tre nye anbud har forsvunnet over grensen innen kort tid.

- Vi ser at masse verdifullt avfall - som vi burde bruke til å produsere industridamp, fjernvarme og strøm - går til Sverige. Vi er helt innforstått med og er for fri konkurranse, men vi må få likeverdige rammevilkår med andre land, sier administrerende direktør Pål Mikkelsen i Hafslund Miljøenergi.

LES: Søppeleksport truer fjernvarme

Med det mener den tidligere styrelederen i Avfall Norge blant annet at aktørene her til lands fortsatt har sluttbehandlingsavgift, mens den fjernes i Sverige - hvor den for øvrig aldri har vært på næringsavfall.

I Norge varsles ny avgift på bunnaske.

- Er dette begrunnet i at man egentlig ikke ønsker produksjon av fornybar energi, hadde det vært greit å få det signalet før aktørene i bransjen satset flere milliarder kroner - med betydelig støtte fra Enova, sier administrerende direktør Rolf M. Gjermundsen i Østfold Energi.

Blant annet i Sarpsborg vil de utvide forbrenningskapasiteten. Fra neste år tas Hafslunds nye anlegg i bruk. Det har en prislapp på en halv milliard kroner.

Deponiforbud

1. juli trådte loven i kraft, som forbyr deponering av nedbrytbart, organisk avfall i Norge. Hensikten er at søppelet vårt skal utnyttes økonomisk - ikke bare forurense.

Det er avfallsbransjen i Østfold helt enig i.

- I henhold til avfallshierarkiet, skal avfall alltid energigjenvinnes før det deponeres. Selv om det betyr at det må sendes over grensen. Men nå er det masse ledig kapasitet her i landet og i Østfold til forbrenning av avfallet og gjenvinning av energien. Men hvorfor gir da fylkesmennene, med Statens forurensningstilsyn (SFT) i ryggen, fortsatt dispensasjoner til videre deponering, spør Pål Mikkelsen.

- Det er jo helt ulogisk. Hva vil egentlig myndighetene? Vil de ha slutt på deponeringen for å bruke det verdifulle avfallet til energiproduksjon, eller vil de bare sitte og se på at dette bygges ned som en viktig produksjon i Norge? Mens svenskene vinner anbudsrundene, fortsetter han.

- Vil se på avgiftene

SFT-direktør Ellen Hambro mener det bare er en liten del av avfallet som eksporteres, og at det er mer enn nok søppel til alle.

- Vi ser at kapasiteten på forbrenning av avfall i Norge utnyttes full ut, sier Hambro.

SFT ønsker likevel at mer avfall skal gå til forbrenning - i Norge.

- Vi vil se nærmere på hvordan avgiftene kan justeres her til lands, for å sikre at vi i sterkere grad stimulerer til energiutnyttelse. Så får det bli opp til politikerne hva som faktisk skal gjøres, slutter Hambro.