Søppelarbeidere krever millioner av Oslo kommune

Kommunen innrømmer årevis med feil lønn, men vil likevel ikke etterbetale. – Forkastelig av en kommune styrt av Arbeiderpartiet, sier tillitsvalgt.

Arbeiderpartiet får kritikk av maskinister på Haraldrudanlegget

KRITISERES: Oslo kommune under ledelse av Arbeiderpartiets Raymond Johansen får det glatte lag av maskinistene på kommunens avfallsmottak, Haraldrud gjenbruksstasjon.

Foto: NRK

Rundt 30 søppelarbeiderne ved Haraldrudanlegget har i en årrekke gått glipp av ulempetillegg.

– Jeg er sint. Jeg er så sint at jeg skjelver. Og jeg har inntrykk av at det er gjengs oppfatning, sier Reidar Johansen, tillitsvalgt i Maskinistforbundet.

Reidar Johansen, Maskinistforbundet

SINT: Reidar Johansen forteller at maskinistene ved Haraldrud er rasende på Oslo kommune.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Haraldrudanlegget er Norges største gjenvinningsanlegg, og en spydspiss i Oslo-byrådets satsing på det grønne skiftet.

Flere ansatte jobber til alle døgnets tider for å holde hjulene i gang ved anlegget. Turnusen utløser flere typer skifttillegg.

Men Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune har ikke betalt skifttilleggene i juni-lønningen, når feriepengene utbetales. Feilen har vart i minst 15 år.

Nå har tjue maskinister saksøkt Oslo kommune med krav om etterbetaling. Totalt krever de mer enn to millioner kroner.

Hevder lønnsrot slår begge veier

EGE innrømmet lønns-tabben i et møte med representanter for Maskinistforbundet og Fagforbundet 24. januar i år. NRK har tilgang til referatet fra møtet.

Etatens videre undersøkelser viste imidlertid at også turnusen har hatt en feil, som har kommet de ansatte til gode. Maskinistene har jobbet rundt tjue timer for lite hvert år, ifølge etaten.

– Dermed har flere fått utbetalt overtid ved ekstravakter som de ikke hadde krav på, sier konstituert etatsdirektør Hans Petter Karlsen.

Kommunen mener dessuten at deler av lønnskravet fra Maskinistforbundet er foreldet. De vil derfor ikke bøye av.

NRK fortalte forrige uke at de ansatte i EGE har jobbet ulovlig mye i en årrekke. Nå granskes hele etaten for overtidsbruk, brudd på innkjøpsregler og påstander om ulovlige ansettelser.

– Forkastelig

Etaten har tilbudt seg å etterbetale tillegg for de tre siste årene, uten å kreve at de ansatte gjør opp for manglende arbeidstimer.

Fagforbundet, som representerer rundt ti ansatte, har akseptert dette og til sammen fått etterbetalt rundt 235.000 kroner.

Maskinistforbundet er imidlertid ikke fornøyd med etatens tilbud.

Haraldrud-anlegget, Oslo kommune

NORGES STØRSTE: Haraldrudanlegget er Norges største gjenvinningsanlegg, og en spydspiss i Oslo-byrådets satsing på grønt skifte og sirkulær økonomi.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det er menneskelig å gjøre en feil, og Energigjenvinningsetaten skal ha ros for å ha innrømmet hva som er skjedd. Det som er ille og forkastelig, er at Oslo kommune, som er Arbeiderparti-styrt, ikke er villig til å gjøre opp for seg for mer enn tre år, når de har tatt feriepengene fra oss mye lengre, sier Reidar Johansen.

Onsdag spurte NRK byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om han ville svare på kritikken. Det ønsket han ikke.

Finansbyråd Robert Steen (Ap), som har ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk, vil heller ikke kommentere saken.

Byrådsavdelingen hans takket i april nei til et møte med Maskinistforbundet for å diskutere lønnsrotet i EGE.

Heller ikke byråd Lan Marie Berg (MDG), som er fagbyråd for EGE, ønsker å kommentere kravet fra Maskinistforbundet. Det begrunner hun slik:

– Siden det er varslet rettslig behandling, er det ikke naturlig å kommentere saken nå.

Avventer rettssaken

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, er derimot klokkeklar på at kommunen må betale det den skylder.

– Det skulle være helt unødvendig å dra ansatte i Oslo kommune gjennom rettsapparatet. Kommunen bør betale tilbake for alle de årene de ansatte har fått for lite. Dette er lite penger i den store sammenhengen, men for de ansatte betyr det mye, sier han.

Ifølge Reidar Johansen er hans kolleger på Haraldrud nå «fly forbanna».

Etatsdirektør Hans Petter Karlsen beklager situasjonen og avventer rettssaken.

– Det er en beklagelig situasjon, vi skal jo ikke gjøre feil. Men når feilen har oppstått har vi valgt å følge rettspraksis og tilbudt en minnelig ordning. Jeg kan forstå at de som venter på pengene sine, fordi de er uenige i tilbudet, er misfornøyde med det.

Hans Petter Karlsen, direktør i Energigjenvinningsetaten foran Haraldrud-anlegget

DIREKTØR: Hans Petter Karlsen ble 1. februar konstituert direktør i Energigjenvinningsetaten.

Foto: Anders Fehn / NRK