Soningskøene gikk opp etter at syv fengsler ble lagt ned: – Må ikke være synsk for å forstå det

Fengselsansatte streiket for å stoppe nedleggelsene i fjor. Nå er de oppgitte over overfylte fengsler og lange soningskøer.

Fagforeningsledere i Indre Østfold fengsel er kritisk til helgebemanningen i fengselet.

Ole Martin Prangerød (t.h.) i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) og Jørgen Nordgård i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) jobber i et fengsel som er bygget for 90 fanger, men hvor det nå er 97.

Foto: CHRISTIAN NICOLAI BJØRKE/NRK

– Fengselet er ikke bygget for så mange. Det blir trangt i fellesområdene, og vi har ikke arbeidstilbud til alle innsatte, sier Jørgen Nordgård.

Han er fengselsbetjent i Indre Østfold fengsel. Der er det for tiden 97 fanger i fengselet som egentlig er bygget for 90. Som Fri Fagbevegelse skriver, har fanger blitt flyttet til Verdal mot sin vilje, og kollega Ole Martin Prangerød forteller at det har møtt opp fanger for å sone som de ikke har hatt plass til.

De ansatte mener det som nå skjer er akkurat det de advarte mot.

Økte etter nedleggelser

I flere år var soningskøene uhåndterlige for Kriminalomsorgen, og en periode sendte Norge fanger til Nederland. I fjor hadde imidlertid soningskøen sunket så mye at avtalen med Nederland ble sagt opp, og regjeringen la ned syv fengsler.

Etter nedleggelsene kom det en rask økning i antall dommer som ikke ble sonet innen to måneder. Mens det var mindre enn hundre for et år siden, var tallet økt 600 i sommer.

Fengslene ble fylt til randen, enkelte fanger slapp ut litt før tiden, og innsatte ble sendt til en annen region for å sone. Soningskøen sluttet å vokse, og nå ser Kriminalomsorgen en nedgang i køene.

Likevel mener de ansatte i Indre Østfold fengsel at situasjonen er kritisk.

– Vi har sett denne komme. Det ligger mange ubehandlede saker hos politiet som ender i domstolene, og igjen hos oss. Man trenger ikke å være synsk for å forstå at det også hoper seg opp her, sier Prangerød.

Venter på lovendring

Stig Storvik

Stig Storvik i Kriminalomsorgen region Øst mener soningskøene nå ser ut til å stabilisere seg.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det er på Østlandet at køene i hovedsak har oppstått. Regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region øst sier at selv om kapasiteten er økt noe med dublering, er tilbudet absolutt forsvarlig.

– Vi gjorde risikovurderinger før vi økte kapasiteten i Indre Østfold, og kom til at det ikke utgjør noen nevneverdig økning i risiko. Det ble også bevilget ekstra penger for å styrke bemanningen, og det er tilrettelagt for sysselsetting for de syv ekstra plassene, sier han.

I dag kan domfelte med mindre enn fire måneder igjen å sone få fotlenke. Nå venter Kriminalomsorgen på at politikerne skal øke grensa fra fire til seks måneder. Dette vil nemlig frigjøre kapasitet.

– Vi er midt inne i en overgang der vi holder på å stabilisere etter at såpass mange fengselsplasser ble lagt ned. Det tar naturligvis litt tid, sier Storvik.

– Ble fengselsplassene lagt ned for tidlig?

– Dette er en politisk beslutning som vi selvfølgelig forholder oss til, sier Storvik.

Overbooker bevisst

Han avviser at fanger som har kommet til soning har blitt sendt hjem fordi fengselet er fullt, men sier det skjer at de i stedet blir flyttet til et fengsel i nærheten. Ved noen få anledninger har det også skjedd at fanger med noen få dager igjen å sone, slippes ut for å få plass til den nyankomne.

– Vi vet at ikke alle som innkalles til soning møter opp. Derfor overbooker vi for å sikre at vi utnytter kapasiteten. Så har det skjedd noen få ganger at det har møtt opp flere enn vi beregnet. Vi løser dette uten å avvise noen, sier Storvik.