Hopp til innhold

Sommerfugl trues av utbygging

Norges eneste forekomst av sommerfuglen Klippeblåvinge trues av hytte- og boligutbygging i Halden.

Klippeblåvingen
Foto: Morten Olsen

Sommerfuglen Klippeblåvinge står på listen over utrydningstruede arter. Norges eneste forekomst holder til i klippene ved Torpbukta.

Frykter utryddelse

Området ved Torpbukta er regulert til hytte- og boligutbygging. Det er også planer om en småbåthavn.

Leif Aarvik fra Naturhistorisk Museum ledet arbeidet med å lage en liste over utrydningstruede arter i 2006. Han er sjokkert over planene i Torpbukta:

-Sannsynligvis kommer den til å dø ut. Man utrydder sannsynligvis den eneste gjenværende forekomst av en spesiell sommerfugl i Norge.

Klippeblåvingen
Foto: Morten Olsen

Trenger varme klipper

Sommerfuglen trenger varme klipper ved sjøen for å trives. Den fantes tidligere også i Tvedestrand, men der er den nå forsvunnet. Nå er området i Halden trolig helt unikt på landsbasis.

- Halden burde jo være stolt over å ha en sånn art innenfor sine grenser, og istedenfor så ødelegger de den. Det er en skam, mener Aarvik.

Politikere på befaring

I dag drar planutvalget i Halden på befaring i området. Men det er ikke for å se på sommerfugler. De skal se på en vei som trolig er anlagt ulovlig, og som kan være i strid med reguleringsbestemmelsene.

Både fylkesmannen og kommuneadminisrasjonen i Halden krever at veien skal fjernes. Kommunepolitikker Carsten Dybevig (H) tror ikke sommerfuglen vil stanse en utbygging i området:

-Nå er ikke jeg noen fagperson innen sommerfugler, men jeg syns de er pene. Når det gjelder denne saken her så regner jeg ikke med at det blir tema. Vi behandler ikke reguleringsplanen på nytt igjen. Vi behandler om reguleringsplanen er etterfulgt eller ikke.

Håper på fornuft

Leif Aarvik håper politikerne tar til fornuft etter å ha vært på befaring i området:

-Det jeg håper er at de avviser hele forslaget, og at denne grunneieren ikke får lov til å bygge ut, sier han.

Grunneier ønsker ikke å kommentere saken.