Sommel ga betingede dommer

Usedvanlig lang saksbehandlingstid hos påtalemyndigheten og uforbeholdne tilståelser førte til at fire menn slipper å sone i fengsel etter å ha blitt tatt for kjøp og salg av betydelige mengder cannabis. Narkotikasalget fant sted i 2012 og 2013. Tre av de fire er dømt til fengsel i et halvt år, den fjerde fikk en dom på fengsel i 75 dager, men samtlige dommer er gjort betinget. Halden tingrett betrakter dette som et alvorlig brudd på menneskerettighetskonvensjonen.