Solvik-Olsen: – Boligeiere kan påvirke hvor jernbanen skal gå

Flere tusen nordmenn er usikre på om de mister huset til det kommende dobbeltsporet på Østlandet. Samferdselsministeren sier boligeierne har mulighet for å påvirke.

Østfoldbanen

Toget skal fram over hele Østlandet, og dobbeltsporet skal pløye gjennom tjue tettsteder og byer. Det vil ramme mange private boliger. Bane Nor skal tilby erstatning som tilsvarer en tilsvarende bolig i samme område.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nylig fortalte NRK hvordan InterCityprosjektet vil kreve innløsing av mange boliger på strekningen fra Oslo til Skien, Lillehammer og Halden. Flere tusen mennesker lever med usikkerhet om deres bolig vil bli revet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slår fast at huseiere kan delta aktivt i prosessen når plassering av sporet skal bestemmes.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) er ansvarlig for tidenes utbygging av jernbane i Norge. Det får konsekvenser for en lang rekke boligeiere på Østlandet i åra som kommer.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Alle store byggeprosjekter gjennomgår flere demokratiske prosesser der innbyggere, næringsliv og andre interessenter får si sin mening. Innbyggere eller næringsliv har ofte ulik måte å engasjere seg på. Noen gjennom aksjonsgrupper, andre bidrar til de politiske beslutningene. Alle stemmer er viktige i diskusjonene om hvor banen skal ligge, skriver Solvik-Olsen til NRK.

Jan Einar Graff er blant seksten huseiere på Tangen i Hedmark som har måttet gi fra seg boligen.

Hans svar til Solvik-Olsen er enkelt, og signaliserer at det ikke er lett å bli hørt.

Helsetvegen 17, Tangen

Eieren av dette småbruket på Tangen i Hedmark fikk økt erstatningen fra Bane Nor med 1,4 millioner kroner etter å ha dokumentert alt som var gjort med eiendommen de siste åra.

Foto: Jan Einar Graff / Privat

– De berørte langs «vår» trasé har engasjert seg og prøvd å omstille seg så godt som mulig. Det er mange eldre som blir berørt og for dem har det vært tunge stunder. Men livet går videre.

Hans egen innsats med å dokumentere verdien på den gamle boligen førte til at taksten ble hevet 1,4 millioner. Som tidligere fagforeningsmann har han hatt ressurser til å forhandle med Bane Nor.

Ønsker å innløse tidlig

Prosjektdirektør for InterCity-utbyggingen i Bane Nor, Anne Siri Haugen skjønner at det er vanskelig å måtte forlate hjemmet sitt for storsamfunnets behov.

Etter at Bane Nor nylig la fram nye anslag for byggingen av dobbeltsporet over hele Østlandet, vil mange huseiere leve lenger med usikkerheten.

Haugen ønsker å komme dem i møte, men er usikker på hvordan det skal skje. Hun håper også at flere kommuner gjør som Drammen.

Anne Siri Haugen

Prosjektdirektør for InterCity-utbyggingen i Bane Nor, Anne Siri Haugen sier at det vil gjøre vondt å bygge dobbeltsport gjennom mange av de tettest befolkede områdene i landet.

Foto: Jernbaneverket

– I Drammen har de hatt en prosess der kommunen har kjøpt opp boliger på et tidlig stadium. Så vil vi se på om vi kan tilby innløsing på et tidligere tidspunkt, før vi skal bygge.

Men kan dere gå inn og kjøpe boliger før det er sikkert at den må vike for jernbanen?

– I dag har ikke Bane Nor hjemmel til det, men vi ønsker å se på hvilke muligheter som finnes.

Jon Einar Graff mener det var enklere å forholde seg til Jernbaneverket, før det ble omgjort til Bane Nor og Jernbanedirektoratet i januar 2017.

– Det tidligere Jernbaneverket arrangerte beboermøter fra dag én. Fremmøte og informasjon var veldig bra. Man sier ofte at det var bedre før. Og i dette tilfellet stemmer det. Resultatet sett fra oss berørte er at byråkratiet har økt og alt er mer tungrodd, hevder Graff.

Ber Bane Nor være romslige

NRKs dialog med huseiere som må flytte viser at det er forskjeller i hvordan de blir behandlet og hvilket tilbud de får.

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten A. Meyer, ber Bane Nor være romslige overfor boligeierne.

Morten A. Meyer

Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund sier det er en stor belastning å bli tvunget ut av eget hjem, og at Bane Nor må behandle folk med romslighet.

Foto: Huseiernes Landsforbund

– Det må være unødvendig at boligeiere som avgir grunn til viktige samfunnsnyttige utbygginger må krangle med myndighetene om verdien av eiendommen som fellesskapet tar fra den enkelte.

Han peker på at de færreste har ressurser og kompetanse til å føre en lang og utmattende kamp med en profesjonell motpart, og at det er en stor belastning å bli tvunget ut av eget hjem.

Tar selvkritikk

Boliger i Moss må vike for jernbanen

Boligblokkene i Boyebakken i Moss skal rives for å gi plass til veier rundt den nye stasjonen, og beboerne må være ute av husene innen 1. august i år.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Moss er en by der prosessen med å innløse boliger har kommet langt, og anleggsmaskinene allerede er i gang. En ny stasjon vil beslaglegge et større område i sydenden av sentrum, og rundt hundre boliger må vike.

Flere beboere NRK har vært i kontakt med mener at kommunen har sviktet i å inkludere innbyggerne.

Ordfører Hanne Tollerud (A), tar selvkritikk på at de kunne hatt en bedre prosess enn de faktisk fikk.

– Vi har lært en del av dette, og ser i ettertid at vi har vært for dårlige på å involvere innbyggerne. Vi burde fått til en bedre prosess der vi nådde flere på en bedre måte, sier Tollerud.