Leide stillaser og solgte dem videre

En mann fra Fredrikstad er dømt for å gjentatte ganger ha solgt stillaser han har leid eller stjålet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det er ikke første gang mannen i slutten av 30-årene har drevet lyssky stillasvirksomhet. Han har blitt straffet tre ganger på fire år for tyveri og salg av stjålne stillaser.

– En misforståelse

16.april i fjor solgt fredrikstadmannen et stillas for 37.000 kroner. Stillaset hadde han leid.

Mannen forklarte at han solgte stillaset ved en misforståelse. Han var i ferd med å bygge opp en virksomhet som skulle drive med utleie, salg og kjøp av brukte stillaser.

Samtidig som han hadde leid et stillas han skulle leie videre hadde han enda et som han eide og skulle selge videre. Ved en feil solgte han det leide stillaset.

Virksomheten er ikke registrert og det finnes ingen form for regnskap.

Hevdet å ha kjøpt stillas av død mann

Stillaset han påstod å eie forklarte han at han hadde kjøpt av en mann som viste seg å være død. Fredrikstadmannen har ingen kvittering eller andre bevis som tyder på at han har eid et slikt stillas.

Til utleier av stillaset sa han at han skulle bruke det på eget hus og svigerfarens hytte. Han sa ingenting om å leie det videre. Når han skulle levere det tilbake ringte han og sa at han hadde punktert og ikke kunne komme.

Dagen etter kom mannen tilbake med et stillas som ikke var utleiers. Dette stillaset hadde mannen leid av et utleiefirma samme dag.

Retten trodde ikke mannens forklaring om stillas-forvekslingen, siden han gjentatte ganger har blitt dømt for lignende forhold. Også i tidligere saker hevdet han at det hele var en misforståelse.

Solgte stjålne stillaser

25.februar i fjor solgte mannen et stillas til 35 000 kroner. 19.april samme år, solgte han to til, begge for 35.000. Alle tre var tyvegods.

Han bestrider ikke å ha solgt stillasene, men hevder han ikke visste at de var stjålet. Retten mener at tatt i betraktning at alle stillasene ble overlevert på forskjellige steder og betalt kontant har fredrikstadmannen handlet uaktsomt.

I tillegg til å drive lyssky stillasvirksomhet ble mannen stoppet i en bil med henger uten å ha gyldig førerkort. Politiet fant også 1,3 amfetamin. Mannen har innrømmet å ha brukt amfetamin ved flere anledninger.

Ni måneder fengsel

Retten la vekt på at mannen i slutten av 30-årene gjentatte ganger er dømt for tilsvarende forhold. Retten satt straffen strengere enn aktors påstand, både fordi retten mener at tyveri fra byggeplasser er et stort problem, og fordi mannen blir straffet for fjerde gang på tre år.

Flere av tyveriene har blitt begått i prøvetiden etter forrige soning.

Mannen ble dømt til ni måneder fengsel, med 3 måneder som utsettes med en prøvetid på tre år. Retten inndrar 30 000 kroner for utbytte av straffbare handlinger. I tillegg til å miste fortjenesten må mannen betale saksomkostninger på 5000 kroner.