Søknader lå ubehandlet i et år

46 søknader fra eldre mennesker om plass i døgnbemannet bofellesskap i Sarpsborg har ligget ubehandlet i inntil et år. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Helsesjef Øivind Werner Johansen beklager og sier at slikt rett og slett ikke skal skje. 35 av søknadene er fra i fjor, de eldste er fra i fjor våres. Helsesjefen lover at søknadene skal bli behandlet innen 20. mai.