Hopp til innhold

Søket i skredet i Sørum stanses

Søket etter de to litauerne som fortsatt er savnet etter leirskredet i Sørum, innstilles. En ny vurdering vil bli gjort til våren.

Leirskred-området i Sørum fra lufta

Tre personer har vært savnet etter skredet i Sørum 10. november. Én av dem ble funnet omkommet i begynnelsen av desember.

Foto: Petter Olden / NRK

Tre litauere ble savnet etter skredet som gikk 10. november. Den ene ble funnet omkommet i leirmassene 6. desember.

– Vi har gjennomført søk i de områdene av skredet det har vært mulig å søke i, og hvor vi anser det sannsynlig å kunne finne de savnede, sier stabssjef Hans Holmgrunn i politiet.

Han understreker at arbeidet har vært krevende. Det er fortsatt deler av skredområdet det kan være aktuelt å søke i, men disse stedene anses som utilgjengelige nå av sikkerhetsmessige årsaker. Videre arbeid med søk vil derfor bli stilt i bero, og en ny vurdering vil bli gjort til våren.

Politi og Redingsmannskap søker med hund i rasområdet i Sørum fredag.

KREVENDE: Det er store masser i skredet og kvikkleiren gjør det svært utfordrende å grave. Både skredets omfang og sikkerheten til mannskapene har vært sentrale faktorer for hvor søk har vært utført.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vet fortsatt ikke årsaken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har opplyst at området stadig er ustabilt og vanskelig å jobbe i. Og at det kan tå flere år før leiren er tørket opp slik at arbeidet i området blir tryggere. De vil likevel arbeide på stedet fra januar for å stabilisere leiremassene i området.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å finne ut hva som er årsaken til leirskredet. Dette arbeidet vil trolig ta tid.

– Dette har vært en alvorlig naturhendelse som har gjort inntrykk på mange. Vi hadde fra vår side håpet å finne alle de saknede, men må erkjenne at vi så langt ikke har lykkes med det. Vi antar imidlertid at søksforholdene og mulighetene vil forandre seg i løpet av våren slik at arbeidet kan gjenopptas, sier Holmgrunn.