Søkerrekord for folkehøgskolene

Aldri før har så mange takket ja til en plass på folkehøgskole. Nylig avsluttet over 7700 elever sitt folkehøyskoleår. Det er foreløpig «all time high», men ved skolestart i august stiger elevtallet på nytt. I starten av juli i år har tre prosent flere elever takket ja til skoleplass sammenlignet med for ett år siden, viser folkehøgskolenes egne tall. Det er 81 folkehøgskoler her i landet, flere av dem i Østfold.