Søker om tigger-penger

Byrådet i Oslo søker om én million kroner fra tiggepakken som regjeringen lanserte i revidert nasjonalbudsjett.

Stian Berger Røsland

Byrådsleder Stian Berger Røsland fra Høyre vil gjerne ha penger fra staten for å rydde opp og vokte Botanisk hage.

Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Byrådet vil imidlertid ikke bruke pengene på humanitære akuttiltak som dusjer og toaletter, men på økt renhold og vakthold.

– Vi ber om støtte til renhold, opprydningstiltak og også til å kunne gi vakthold i byens parker. Det kan komme Botanisk hage til hjelp som nå har en akutt situasjon med reduserte åpningstider, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland fra Høyre.

– Krevende situasjon

Han oppfatter det ikke slik at pengene bare skulle gå til sanitære tiltak som doer og dusjer.

– Justisministeren har ved flere anledninger sagt at dette er penger kommunen kan bruke til å håndtere en krevende situasjon, og da tar vi henne på ordet.

Berger Røsland vil heller bruke pengene på å rydde opp etter tiggerne og forebygge forsøplingen fortsetter. Spesielt situasjonen i Botanisk hage mener byrådslederen er utfordrende.

– Dersom regjeringen er enige med oss i at det er et godt tiltak, så vil vi sammen kunne sørge for at Botanisk hage vil kunne holde åpent lenger.

Vil ikke tilrettelegge for leirer

– Problemet i Botanisk hage er at folk gjør fra seg i busker. Er det ikke enklere å sette opp toaletter?

– Problemet er at vi da på en side sier at vi ikke ønsker den ulovlige leiren utenfor parken, samtidig som vi på den andre siden legger til rette for den. Vi må holde fast ved at på offentlige steder og parker i Oslo er det ikke tillatt med camping og leirvirksomhet, og håndtere de sanitære problemene som kommer i kjølvannet av det offensivt, sier Berger Røsland.