Hopp til innhold

Søker ikke om penger til fattige barn

Staten har satt av 150 millioner kroner til fattige barn, men bare fire kommuner i Buskerud har søkt. Onsdag går fristen ut.

Liten gut er lei seg fattig illustrasjon barn

Når mange barn bruker mye av fritiden på organiserte fritidsaktiviteter, kan det oppleves ekstra tøft å stå utenfor.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Neste år deler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ut 149 millioner kroner til kommuner og organisasjoner som har gode forslag til aktiviteter og ferieturer for barn i fattige familier.

Kirsten Pettersen

Kirsten Pettersen mener kommuner bør søke om penger, selv om de ikke har konkrete planer om hva de skal bruke pengene til.

Foto: Kim Holtan / NRK

To dager før søknadsfristen går ut er det bare fire kommuner i Buskerud som vil søke om penger fra staten til bekjempelse av barnefattigdom.

Det til tross for at stadig flere barn lever i fattige familier, og at det er ventet rekordøkning i enslige, mindreårige asylsøkere i år og neste år.

– Jeg synes det er veldig leit at kommunene ikke melder sin interesse, sier rådgiver i Buskerud Røde Kors, Kirsten Pettersen.

Antall fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

78.200

84.300

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bare hver fjerde kommune søkte

I mai kunne NRK fortelle at bare hver fjerde kommune i landet søkte om tilskudd til aktiviteter og ferietilbud til fattige barn i fjor.

Terje Grytten

– Vi prøver å gjøre det mest mulig kjent for kommuner og frivillige organisasjoner at det finnes penger til gode tiltak, sier Grytten.

Foto: Bufdir

– Det er mange ulike aktiviteter man får tilskudd til. Vi ser en god nytte for både ungdommene og ungene, men også foreldrene, sier seksjonsleder Terje Grytten i Bufdir.

I fjor var det bare fem kommuner i Buskerud som søkte om penger, og Robek-kommunen Ringerike var ikke blant søkerne den gangen.

– Det er ikke bare å søke om penger, det er et merarbeid med det. Vi skal ha folk til å følge det opp, vi skal ha folk til å rapportere og vi skal gjøre disse tingene ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Det går litt i glemmeboka, dessverre, sa leder av barneverntjenesten i Ringerike, Mona Dalen, den gangen.

Ingen unnskyldning

Og det ser ut til at dette er gått i glemmeboka i Ringerike også i år. For så langt er det bare Gol, Drammen, Øvre Eiker og Nes som har meldt sin interesse til Bufdir.

I Røde Kors syntes man ikke at det byråkratiske merarbeidet bør være en unnskyldning for kommunene:

– Sånn som vi ser det tror jeg ikke det er et så stort arbeid. For det er jo organisasjonene og kommunen selv som melder inn ønsker og som søker. De må rangere søknadene. Det er ikke større arbeid enn man gjør det til, sier Pettersen.

Hun oppfordrer alle kommuner til å melde seg på nå, selv om de ikke har konkrete planer eller søknader i dag.

– Toget går hvis du ikke gjør det nå. Det du gjør nå er å sende inn søknaden, så er man i puljen. Sånn situasjonen er i dag, så vet vi ikke hvordan morgendagen ser ut. Derfor er det viktig at vi er i forkant, avslutter Pettersen.