Sogneprest beklaget svovelpreken fra gjestepredikant

En tale fra predikanten Alv Magnus ledet til at sognepresten i Råde gikk til det uvanlige skritt å beklage i menighetsbladet etterpå.

Arne-Leon Risholm

Arne-Leon Risholm foran alteret i Tomb kirke, der gjestepredikant Alv Magnus holdt en preken som splittet forsamlingen.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Kirken var relativt full, sier sogneprest Arne-Leon Risholm.

Det var felleskirkelig gudstjeneste i Tomb kirke i Østfold, og i benkene satt kirkefolk, frikirkefolk, pinsevenner, misjonsvenner og bedehusgjengere.

På talerstolen sto mangeårig tidligere leder av den internasjonale bevegelsen Ungdom i Oppdrag, Alv Magnus (74).

Alv Magnus

Alv Magnus mener vi alle vil stilles til regnskap etter dette livet, og at Bibelens ord ligger til grunn. Den bokstavtro tolkningen gikk ikke hjem hos alle i Tomb kirke.

Foto: Tarjei Gilje/Dagen

Etter hvert som Magnus talte, spredte det seg ifølge Risholm en fortvilelse gjennom benkeradene, mens andre igjen ble begeistret.

– Noen ble sjokkerte, sier Risholm.

Han regner seg selv som en konservativ prest.

Utgangspunktet for talen var lignelsen om såkornet og ugresset i Matteus-evangeliets kapitel 13, vers 24–30 (se faktaboks).

Her forteller Jesus om hvordan ugresset skal brenne på innhøstingens dag, mens hveten skal sankes og brukes.

Alv Magnus brukte dette som et bilde på oss mennesker og forholdet til Gud.

– Ingen kommer til himmelen mot sin vilje. Den som lever i synd vil bli luket ut av Guds rike, utdyper Magnus overfor NRK.

Sorterer mennesker

Forklaringen av lignelsen ble oppfattet slik at de som ikke lever i et mann-kvinne-forhold, kan regne med å måtte tilbringe evigheten et annet sted enn hos Gud.

Sognepresten beklager

Sognepresten i Råde i Østfold gikk til det uvanlig skritt å beklage i menighetsbladet etter at gjestepredikant Alv Magnus hadde vært på besøk.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Det jeg og andre reagerte kraftig på var at han sorterte mennesker på den måten, sier Risholm. Han kaller forkynnelsen gammeldags.

Magnus tok også et oppgjør med bispekollegiets utspill om abort, der det heter at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang».

Også dette splittet forsamlingen grundig.

Etter gudstjenesten valgte derfor sognepresten å gjøre noen han aldri har gjort før, å gå ut med en skriftlig beklagelse i menighetsbladet:

«SOGNEPRESTEN BEKLAGER

På den felleskirkelige gudstjenesten i Tomb kirke ble det holdt preken ved en gjestepredikant. Sognepresten vil beklage mye av det som ble sagt i denne prekenen, og stiller seg ikke bak deler av innholdet. Denne prekenen var ikke representativ for Den norske kirke i Råde»

– Barsk tekst

I retningslinjene til Ungdom i Oppdrag heter det at «Guds Ord er det absolutte referansepunkt for ethvert aspekt av liv og arbeid».

– Vi må basere forkynnelsen på Bibelen, ikke på det folk vil ha. Og dette er en barsk tekst, sier Alv Magnus.

Tomb kirke i Råde

Det var på den såkalte «Såmannssøndagen» i kirkeåret at prekenen om ugresset og kornet ble koblet til menneskelig samliv i Tomb kirke.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Alv Magnus understreker at en god del også delte hans syn.

– Mange mennesker flokket seg om meg etter gudstjenesten og ga uttrykk for takknemlighet og begeistring over en tydelig forkynnelse av Guds Ord.

Sogneprest Risholm understreker at han har hatt en god dialog med Alv Magnus i etterkant, og at Magnus beklaget å ha kritisert biskopene, men ikke resten av budskapet.