Snittalder på innlagte har sunket

Snittalderen på koronasyke pasienter som har vært innlagt på Bærum sykehus etter sommeren, har vært rett under 60 år. Det er lavere enn i vår, skriver Budstikka. Da var gjennomsnittsalderen på 70 år.