Hopp til innhold

Snart kan du kjøpe norsk laks som aldri har svømt i havet

Inne i et lagerbygg i Fredrikstad svømmer 100.000 smålaks rundt. Der er de i fred for algene som har tatt knekken på millioner av oppdrettslaks de siste ukene.

Lakseanlegg på land

Nordic Aquafarm-ledelsen forteller at de kontrollerer temperatur og fôrmengden for at laksen skal ha det bra.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

På industriområdet Øra i Fredrikstad er det bygd opp to store basseng. Om ett år skal 100.000 smålaks bli over tusen tonn matfisk, hvis alt går som Nordic Aquaforms vil.

Det gleder meg veldig. Det gir Fredrikstad en lederrolle i landbasert fiskeoppdrett. Ikke bare her i Norge, men også internasjonalt, sier fiskeriminister Tom Harald Nesvik (Frp).

Bassenget i Norges første storskala landbaserte oppdrettsanlegg for laks er delt i to, med en indre og en ytre del.

– Fiskene svømmer en runde i den indre delen, før de slippes ut i det store bassenget hvor de svømmer en runde til. Da er de ett år eldre, fire kilo tyngre, og klare til slakting, sier administrerende direktør i Nordic Aquafarms, Bernt Olav Røttingsnes.

Lakseoppdrettsanlegg Fredrikstad

De ansatte ved anlegget mater fiskene for hånd.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Resirkulerer vannet

I motsetning til sjøbasert lakseoppdrett, hvor fisken holdes i merder i havet, svømmer smolten (smålaksen, journ.anm.) på Øra i store, lukkede basseng hvor vannet renses hvert 40. minutt.

Røttingsnes sier de er den eneste aktøren som resirkulerer vannet fra bassengene.

På den måten planlegger selskapet å forhindre utslipp av fôr og avfall fra produksjonen i Glomma, samtidig som det skal forhindre lakselus og algeoppblomstring som kan ta livet av fisken.

Tryggere enn sjøbasert

Fire oppdrettsanlegg på yttersiden av Kvaløya har det siste døgnet registrert død fisk i anleggene, og Chrysochromulina-algen har de siste ukene tatt livet av syv millioner oppdrettslaks i Troms og Nordland.

Enorme mengder laks har rett og slett blitt kvalt, til en prislapp på flere hundre millioner kroner.

– En av fordelene med landbasert er at du kan kontrollere hva som kommer inn. Både lakselus og alger vil vi kunne sortere ut før det havner i bassengene, sier Røttingsnes.

Lakseoppdrettsanlegg Fredrikstad

Daglig leder ved Fredrikstad Seafood, Rune Fredriksen, og administrerende direktør Bernt Olav Røttingsnes i moderselskapet Nordic Aquafarms følger med på laksen.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Det er professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU helt enig i. Han mener landbasert oppdrett er tryggere, både for oppdrettslaksen og for livet i havet.

– I et lukket anlegg på land har man mulighet til å gjøre noe med de klassiske problemene med sjøbasert oppdrett, som rømming, luseproblemer, og sykdommer.

– I tillegg kan man unngå forurensing i havet fra anlegget, forteller Olaussen.

Ikke uproblematisk

Professoren forteller at selv om dette virker som en vinn-vinn situasjon, er det også baksider.

– Man må jo beslaglegge en del landareal hvis man skal få store mengder laks produsert på land. Det blir som vindmøller, det er ikke alle som vil ha det i hagen.

Han er allikevel klar på at dette er den beste løsningen for miljøet.

– For villaksen, kystreker, kysttorsk og resten av livet i havet er dette det som må til.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er begeistret for oppdrettsanlegget i Østfold.

Det er økende interesse for etablering av landbaserte anlegg i Norge. Norsk næring må få best mulig vilkår for å være konkurransedyktige uavhengig av hva som viser seg å være den beste produksjonsteknologien.

Røttingsnes tror ikke landbasert oppdrett vil være dødsstøtet til sjøbaserte oppdrettsanlegg, men at de vil kunne leve side om side.

– Vi vil ikke utkonkurrere produksjonen i sjø, men være et supplement. De norske sjøbaserte anleggene kommer nok til å leve godt i mange år fremover.

Lakseoppdrettsanlegg Fredrikstad

Administrerende direktør Bernt Olav Røttingsnes gleder seg til neste år.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK