Smutthull for smuglere?

Tollstasjonen på Svinesund er ikke døgnbemannet.

Tollskilt, Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Dermed er det nå tidvis stopp i grensekontrollene.

Øystein Haraldsen i Toll- og avgiftsdirektoratet sier imidlertid at dette egentlig ikke handler om ressurser - men om prioritering.

Mobile grupper

Nå prioriteres blant annet mobile grupper høyt. Det vil si patruljering av veier og ubevoktede grensestasjoner.

 - Tollregionen har valgt å gjøre dette utifra et risikobilde, utifra når trafikken er størst og når det er mest interessant å være til stede, forklarer Øystein Haraldsen i Toll- og avgiftsdirektoratet. 

- Ikke fritt fram

Haraldsen avviser imidlertid at det er fritt fram for smugling enkelte tider på døgnet:

- Enkelte ganger vi ikke er til stede, men samtidig bemanner vi hele regionen med mobile grupper. Selv om det ikke er faste tjenestemenn på jobb i kontrollen på Svinesund, kan altså mobile grupper være ute. Det betyr at man aldri kan vite når det gjennomføres kontroller på Svinesund.

- Har god bemanning

Også seksjonsleder i Tollregion Øst-Norge, Per Jørgen Solbjerg, forsvarer at grensekontrollen ikke er døgnbemannet.

- Vi har en veldig god dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet når det gjelder bemanning. Vi føler vi har den bemanningen vi trenger.