Smuglet 400 liter sprit i traktordekk

Den polske mannen hadde lagt ned mye jobb i forsøket på å lure tollerne. Men dekkoperasjonen var feilslått.

Gjemte sprit i traktordekk

Tollerne brukte mange timer og hele verktøykassa for å få åpnet opp traktordekkene.

Foto: Tolletaten

– Det var gjort en skikkelig jobb med å skjule alkoholen. Bilen ble stanset søndag formiddag, men vi var ikke ferdige med å åpne dekkene før langt ut på dagen mandag, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved grensekontrollen på Svinesund til NRK.

Per Kristian Grandahl

Kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollstasjon.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den polske mannen kom kjørende inn i Norge i en norskregistrert varebil over grenseovergangen på Holtet helt sør i Halden i 12-tiden søndag.

Tollerne ønsket å kontrollere bilen, men klarte ikke å stanse den før de hadde kommet til Solbergtårnet i Sarpsborg, drøyt fem mil unna.

– Føreren fortalte at han hadde jobbet i Norge tidligere og var på vei tilbake i et forsøk på å skaffe seg ny jobb. I tillegg hadde med seg noen varer som han skulle levere til noen bekjente. Bak i bilen lå det seks traktordekk, en verandadør og litt alkohol, sier Grandahl.

Brukte hele verktøykassen

Gjemte sprit i traktordekk

Det lå seks traktordekk bak i kassebilen. Dekkene skulle ha vært deklarert, men det ble aldri gjort.

Foto: Tolletaten

Tollerne oppdaget imidlertid at traktordekkene ikke var deklarert. De fattet dermed mistanke og bestemte seg for å ta med seg bilen tilbake til tollstasjonen på Svinesund for ytterligere kontroll.

Bilen ble skannet og det ble raskt avdekket at det var noe som ikke stemte.

– Operatøren kunne se at det lå flere flasker inne i dekkene. Så vi startet å åpne dem, men det viste seg å være litt av en jobb, forteller Grandahl.

Tollerne måtte ta i bruk både hammer, bor, vinkelsliper, tang og slegge for å åpne opp dekkene.

Brukte bil fra attføringsbedrift

Det ble funnet totalt 423 liter brennevin gjemt i dekkene.

– Man kan si at han smuglet inn smuglervarer ved å gjemme dem i smuglervarer. Sjåføren skjønte at han hadde tapt, forteller Grandahl.

Bilen som ble brukt, ble solgt til mannen fra en attføringsbedrift på Vestlandet i januar. Den var da ikke EU-godkjent.

– Det er snakk om en gammel hjelpemiddelbil. Kjøperen forklarte at han skulle reparere den og bruke den selv. Avtalen var også at han skulle fjerne logoen vår fra bilen, men det har han ikke gjort. Det setter vi ikke særlig pris på, får NRK opplyst fra ledelsen ved bedriften.

Gjemte sprit i traktordekk

Den polske mannen brukte en bil som ble solgt fra en attføringsbedrift på Vestlandet i januar. Logoen til bedriften var ikke fjernet, som avtalt under kjøpet.

Foto: Tolletaten

Overlevert til politiet

Den polske føreren ble overlevert til politiet for videre etterforskning av saken og kan vente seg straff for smuglingen.

– Det var dekk som han i utgangspunktet skulle ha vært deklarert, noe han ikke hadde gjort. Han kjørte på en ubevoktet grenseovergang, noe man ikke skal gjøre når man har med seg varer, og han hadde også preparert dekkene med brennevin. Det får bli opp til politiet om det skal avgjøres med bot eller en strengere straff, sier Grandahl.

Mannen ble avhørt av politiet i Halden tirsdag ettermiddag.