Hasjsmugler tjente ni måneder på samarbeid

Ved å legge alle kort på bordet fikk en 30-årig belgier redusert straffen for hasjsmugling med ni måneder. Mannen krysset grensen på Ørje i juli med 39 kilo hasj gjemt i bilen.

Hasj gjemt i gulvet på bil

Hasjen var gjemt i gulvet på bilen mannen kjørte.

Foto: Tollvesenet

Mannen kom kjørende i en belgisk registrert personbil i slutten av juli. Han ble stanset på grensen, og fortalte at han skulle til Oslo og være i hovedstaden noen dager. Der skulle han og den 54 årige kvinnelige passasjeren besøke en slektning.

Avslørt av narkotikahund

Tollerne på Ørje mistenkte smugling. Narkotikahunden «Hatrick» søkte på personbilen og hunden markerte for funn av narkotika flere steder. Kjøretøyet ble skannet etter hundemarkeringene. Skanneroperatøren kunne se flere pakker som var skjult i gulvet på bilen.

Mannen legitimerte seg med et falskt pass. Han ble pågrepet og varetektsfengslet. Mannen har sittet i varetekt siden han ble tatt på grensen.

Innrømmet alt

I forrige uke møtte han for Heggen og Frøland tingrett. Der innrømmet han at han hadde smuglet hasj. Da han ble konfrontert med at narkotikaen var funnet i bilen bestemte han seg for å samarbeide med politiet. Han har hele tiden samtykket til varetektsfengsling.

Han hevdet i retten at han hadde gitt politiet opplysninger som kunne ledet fram til mottakeren av stoffet, men oppfattet det slik at politiet ikke tok seg tid til å snakke med ham om dette.

Tingretten er i tvil om de opplysningene mannen faktisk ga politi og tollvesen ville bidra til å finne fram til mottakeren, og viser til at mannen kom med falsk legitimasjon og ga gale opplysninger om hensikten med besøket.

Påtalemyndigheten foreslo fengsel i tre år og tre måneder for belgieren.

Dømt også i Italia

Retten understreker at det dreier seg om en betydelig mengde hasj og at mannen tok på seg kureroppgaven ut fra et profittmotiv. Han er også dømt for narkotikasmugling tidligere. I 2007 ble han dømt i Italia for smugling av en kilo kokain.

Mannen har fått 30 prosent strafferabatt for tilståelsen og for samarbeid. Dommen fra Heggen og Frøland tingrett lyder på fengsel i to år og sju måneder. Det betyr at uten strafferabatt skulle dommen vært på tre år og fire måneder. Mannen har sittet fire måneder i varetekt, og det trekkes fra soningen.

Bilen mannen kjørte, en Citroën personbil, en inndratt og belgieren får forbud mot å kjøre bil i Norge for alltid.