Smuglet 15 kilo hasj, fikk samfunnsstraff

Oslomannen prøvde å lure tollerne med en ulovlig marineuniform. Men han ble tatt med over 15 kilo hasj, flere tusen narkotiske tabletter og tre kilo hasjplanter i 2012. Saken kom ikke opp i retten før i høst, og med strafferabatt slipper han å sone.

Statsadvokatenes tiltalebeslutning var klar for nesten nøyaktig to år siden. I tillegg til smuglingen var han tiltalt for oppbevaring og distribusjon av amfetamin, henholdsvis i Oslo og Trondheim. Han skal ha hatt flere ulovlige skytevåpen og ammunisjon. Han var også tiltalt for en lang rekke tilfeller av kredittkortsvindel, og bruk av andres identiteter. Statsadvokatene mener han leide biler, kjøpte datautstyr og betalte tilgang til porno-nettsider med å bruke andres kredittkort.

Da han ble stanset i september 2012 var han kledd i en militær gallauniform , uten at det var nok til å lure tollerne.

– Vi stanset en norskregistrert personbil, og i den bilen satt det en person i en gallauniform, sa kontorsjef Wenche Fredriksen i tollregionen da.

– Mannen forklarte at han kom fra en middag i Göteborg, der han hadde vært i forbindelse med jobben i Forsvaret.

Han var 26 år gammel da han ble tatt for smugling, og tilsto uten forbehold i retten som 29-åring. Han impliserte også seg selv i en annen grov sak, som politiet fram til da ikke hadde knyttet ham til.

Et nytt og bedre liv

Mannen var i tiden da lovbruddene ble begått del av et tungt kriminelt miljø, men har siden brutt med miljøet, skriver retten i dommen. Han har også giftet seg og deltar aktivt i ungdomsarbeidet til en menighet. Dette sammen med den lange ventetiden, som retten mener er et klart brudd på Den europeiske Menneskerettskonvensjonens regler for rettferdig rettergang innen rimelig tid, førte til en betydelig straffereduksjon.

Aktor ba om tre og et halvt års fengselsstraff, to av dem betinget. Retten valgte i stedet å belønne mannens veivalg og tilståelse - og å gi ham strafferabatt for ventetiden. tingretten dømte ham dermed til 420 timers samfunnsstraff. Staten inndrar også marineuniformen han brukte da han ble pågrepet i Halden, og de to skytevåpnene han hadde.