Her kjører smuglerne mot kjøreretningen på E6

Smuglere på vei inn i Norge skaper livsfarlige situasjoner for å slippe unna tollerne på Svinesund.

Smuglere på vei inn i Norge skaper livsfarlige situasjoner. Tollvesenet har flere ganger opplevd at biler de ønsker å stoppe har snudd på E6 på vei inn i Norge,for så å kjøre mot Sverige i feil kjøreretning  på motorveien.

Bare siden nyttår har Tollvesenet med vantro vært vitne til fire hendelser, med hele åtte kjøretøy involvert, der bilene har snudd på motorveien ved tollstasjonen.

For enkelte smuglere er lasten tydeligvis svært dyrebar. Ved tollstasjonen på Svinesund har det vist seg at enkelte smuglere er villige til å risikere livet for å unngå tollkontrollen.

– Når vi har bommene nede, så ser man faktisk at biler snur i kjørebanen, og kjører i full fart tilbake i Sverige i feil kjørebane, sier kontorsjef i Tollvesenet Wenche Fredriksen.

Strekningen mellom tollstasjonen i Norge og første mulige avkjøring på svensk side er nesten fire kilometer. Smuglerne må da også kjøre gjennom bomstasjonen på svensk side, i gal retning.

– Det er utrolig farlig. Liv kan gå tapt, både for dem selv og for andre trafikanter. Dette er absolutt et stort problem, som vi ønsker å finne en løsning på.

LES OGSÅ:

Åtte biler på et halvt år

Bare siden nyttår har Tollvesenet med vantro vært vitne til fire hendelser, med hele åtte kjøretøy involvert, der bilene har snudd på motorveien ved tollstasjonen.

Ved ett tilfelle i januar var det fire biler ifølge som skulle stanses for kontroll. Alle bilene bar preg av å være tungt lastet, formentlig med alkohol.

Da førerne oppdaget at bommene ved tollstasjonen var stengt, snudde alle fire og kjørte tilbake til Sverige mot kjøreretningen.

Observasjoner av tolltjenestemenn anslo at hastigheten til bilene var over 100 kilometer i timen i det kjøretøyene passerte betalingsstasjonen på svensk side.

En liknende hendelse oppsto med to kjøretøy natt til lørdag 21. april.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Smuglerne kjører mot kjøreretningen

Disse bilene fra overvåkningskameraet til Tollvesenet viser de to bilene som kjørte mot kjøreretningen lørdag 21. april i år.

Foto: Tollregion Øst-Norge

Møter biler i 80 km/t

Den tredje hendelsen fant sted på kvelden 4. mai, et tidspunkt med svært stor trafikk. Tollvesenet ble varslet av flere trafikanter som fortalte at en utenlandsk bil hadde snudd i bomsystemet og kjørt tilbake til Sverige i stor hastighet.

Den fjerde, og hittil siste episoden, er den NRK har fått video fra Tollvesenets overvåkningskameraer av.

Bildene fra en tidlig morgen i juni viser hvordan føreren av en annen bil gjør vendereis når bommene ved tollstasjonen går ned.

Bilen blir på nytt fanget opp av kameraene, denne gang på vei sørover. Her kommer det biler imot i 80 kilometer i timen, og rundt svingen møter han 100 sonen på E6 – i feil kjøreretning.

LES OGSÅ:

Ber trafikanter om å følge med

Wenche Fredriksen

Kontorsjef Wenche Fredriksen sier at bilene tidligere har blitt stanset med store mengder alkohol.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Flere av de aktuelle bilene har tollvesenet hatt i kikkerten. Det er trolig snakk om polakker som smugler alkohol.

– Ved noen av disse tilfellene har vi sett polskregistrerte biler komme over grensen, som vi har hatt lyst til å stanse. Disse bilene har da snudd ved tollstasjonen, og det er biler som tidligere har blitt tatt med store alkoholmengder.

Nå har Tollvesenet bedt om et møte med politi og veivesenet, for å se om noe kan gjøres.

– Vi håper å komme frem til en løsning med tiltak for å hindre at slike ting kan skje. Dette er farlig og går også ut over andre trafikanter.

Inntil videre ber de andre trafikanter om å følge ekstra godt med når de kjører inn i landet.

– Man må faktisk ha i tankene at det kan komme biler mot kjøreretningen her.