Smuglere fikk stor bot

Den tyske mannen i 40-årene som hadde med seg 3,5 tonn matvarer over grensa til Norge har fått en stor bot. Ifølge lensmann Mona Bergseth ved Marker og Rømskog lensmannskontor har smugleren vedtatt en bot på 70.000 kroner. – Så store bøter skjer innimellom når det er snakk om store summer og ved store varepartier. Gjerne når det gjelder lastebiler, som har litt last, sier Bergseth.

Nesten to tonn kjøtt som ble tatt på Ørje tollsted
Foto: Tollvesenet