Smuglerbiler stjålet fra politiets lager

I løpet av sommeren er seks biler som politiet har beslaglagt etter smugling blitt stjålet fra politiets lager på Svinesund.

Beslaglagte smuglerbiler på Svinesund

Beslaglagte smuglerbiler blir lagret på politiets beslagslager på Svinesund.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Jevnlig blir det beslaglagt biler etter at smuglerforsøk er avslørt ved grensen. Beslagene blir gjort med hjemmel i at bilene er benyttet til ulovlig virksomhet. I tillegg er de ofte modifisert med blant annet forsterket fjæring, for at det ikke skal avsløres at de er tungt lastet. Det kan gjøre bilene trafikkfarlige.

De beslaglagte bilene blir låst inn på politiets beslagslager på Svinesund. Der kan det til tider stå et hundretalls biler.

Men bilene får ikke stå i fred. I løpet av sommeren har det vært seks innbrudd på lageret, og hver gang har en av de beslaglagte bilene blitt borte.

Svært beklagelig

Asle Farberg, Tollregion Øst-Norge

Avdelingssjef Asle Farberg er lite fornøyd med at beslaglagte smuglerbiler blir stjålet.

Foto: Tolllvesenet/nyebilder.no

– Dette er selvfølgelig svært uheldig. Vi har jo hatt tilfeller tidligere også da smuglere har kommet tilbake og gjort innbrudd på politiets beslagslager her. Vi frykter jo selvfølgelig at bilene havner tilbake i smuglingstrafikken igjen, sier avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge, Asle Farberg.

I mai 2013 var det et innbrudd på lageret og da forsvant ni beslaglagte biler på en gang. Kort tid etter innbruddet ble en av de ni bilene funnet igjen i Sverige, med falske skilter.

Sikrer lageret og bilene

Nå er Politiet og Tollvesenet i gang med å sikre lageret av beslaglagte biler på Svinesund bedre. Det gjøres med bedre kameraovervåking og bedre belysning, i tillegg til det blir gjort ting med bilene slik at det ikke er like lett å få dem med seg.

Roger Johannessen, politistasjonssjef Halden

Politistasjonssjef Roger Johannessen forteller at lageret nå sikres bedre.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mye tyder på at det har vært for lett å stjele fra politiets lagerplass for beslaglagte biler på Svinesund. Det bekrefter også politistasjonssjef i Halden, Roger Johannessen.

– Det er jo et lager som vi ikke sitter og passer på hele tiden. Ethvert sted er det jo mulighet for å gjøre et innbrudd på, sier Johannessen.

Han liker ikke at bilene blir stjålet.

– Det er biler som brukes til en straffbar handling, samtidig som det er biler som er ombygd og som i visse tilfeller kan være trafikkfarlige, sier Johannessen.

Johannessen er sikker på at tiltakene som nå settes i verk vil bidra til å redusere innbruddene på beslagslageret.