Smitte på barneavdelingen på Ahus

To ansatte ved barneavdelingen på Ahus i Lørenskog er bekreftet smittet, og 21 ansatte ved samme avdeling er sendt i karantene, forteller sykehuset. De jobber nå med smittesporing. Hvilke følger dette får for pasienter er foreløpig ikke klart.