Småpenger igjen etter konkursen i Peterson

Krav på 710 millioner kom inn etter konkursen i papp- og papirprodusenten Peterson Paper AS. Etter nesten fem år er boet gjort opp. Mange kreditorer får ingenting.

Peterson Moss

I dag er nesten alle de gamle fabrikkbygningene i Moss revet.

Foto: Espen Torgersen / NRK

11. april 2012 begjærte papp- og papirprodusenten seg selv konkurs. 265 mistet jobben i Moss og 110 på Ranheim. I Moss forsvant mosselukta og en industrihistorie som startet med Moss cellulosefabrikk i 1883.

Til bostyrer Tom Hugo Ottesen kom det inn krav fra 844 kreditorer som til sammen krevde 710 millioner kroner.

Ved konkursåpningen hadde selskapet varelager i Spania, Tyskland, Belgia og England, det ble solgt for 45 millioner kroner. På Ranheim og i Moss ble det solgt driftstilbehør for til sammen 23 millioner og det kom inn 118 million er fra kunder. Men alt gikk til de som hadde penger til gode og hadde sikret seg gjennom pant.

DNB Bank hadde sikkerhet

DnB hadde tatt sikkerhet gjennom pant i varelager, driftsutstyr og kundefordringer for drøyt 2,2 milliarder kroner

DNB Bank ASA har opplyst til bostyrer at de ikke fikk igjen alt de hadde utestående etter at varelager og driftstilbehør var solgt og utestående fra kunder krevd inn.

Andre verdier

I konkursboet var det også merverdiavgift til gode, noen mindre bankinnskudd, klimakvoter som ble solgt og noen få aksjer i et annet selskap.

Bostyrer fremmet også et krav på 28,5 millioner kroner mot Peterson Packaging AS. Selskapet var uenige i kravet. Etter forhandlinger fikk boet 7,5 millioner kroner, går det fram av bostyrers sluttinnberetning.

Bostyrer har fått 5,39 millioner kroner for jobben, mens honorarer til revisor har tingretten fastsatt til 1,9 millioner kroner.

Nå er boet gjort opp og det er kun 3, 5 millioner kroner å fordele til kreditorene.

Siden enkelte krav har prioritet er det mange som ikke får noe igjen i det hele tatt, går det fram av kjennelsen fra Moss tingrett.