Hopp til innhold

Småhusplanen er opphevet etter klagestorm

Det er Fylkesmannen som har satt til side planen fra 2013 som legger strenge restriksjoner på hva som kan bygges på 29.000 villatomter i Oslo.

daglig leder André Falchenberg i Location Holding

– Her ser du kjellertrappa. Den er i sin helhet under terreng og ikke synlig, og den er nå forbudt. Det vil si det praktiseres nå sånn at kommunen gir dispensasjon mot et stort gebyr, sier André Falchenberg i Location Holding. I Lindbäckveien på Lambertseter er en gammel villa revet for å gi plass til tre nye hus.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Konsekvensen kan bli at det bygges tettere i hovedstadens villastrøk enn det som har vært tillatt siden 2013.

Planen som ble vedtatt i bystyret dengang er nemlig i strid med loven, uforutsigbar og med indre motsetninger, mener Fylkesmannen.

– At Fylkesmannen skulle slakte alle bestemmelsene på en sånn måte hadde vi ikke regna med. Vi er ikke kjent med at det har skjedd før i Norge, sier André Falchenberg i utbyggingsselskapet Location Holding.

Han er en av mange som har klaget på at planen som ble vedtatt i 2013 er for streng og for rigid i sin detaljstyring. Den legger blant annet strenge restriksjoner på byggehøyder, felling av trær, endringer av terrenget og underjordiske parkeringsanlegg.

Fylkesmannens vedtak om småhusplanen

Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på
eiendommen i plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes
som største omkrets for treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen
tillates ikke.

Eksempel på bestemmelse i småhusplanen

Vil ha mer utbygging i villastrøk

Småhusplanen av 2013 var et kompromiss mellom byrådspartiene, SV og Miljøpartiet. Den erstattet en tidligere plan fra 2006, som også hadde fått kritikk for å være uklar og uforutsigbar.

Anders Røberg-Larsen er Arbeiderpartiets talsmann i byutviklingssaker, og han konstaterer at partiet hans fikk rett da de advarte og stemte imot planen.

Anders Røberg-Larsen

Anders Røberg-Larsen.

Foto: Benny Ottosson

– Grunnen til det var at den legger store begrensninger på hva man kan få til av utvikling i småhusområdene. Nå er vi i en tid hvor Oslo vokser, og da må vi se på alle områdene.

– Dere vil at dette mer skal være en utbyggingsplan enn en verneplan?

– Tidligere sto det faktisk i planen at dette skulle være en utviklingsplan, selvfølgelig innenfor rammene av et småhusområde. Men nå er det tatt ut, og det heter seg at det er en verneplan.

Varsler erstatningskrav

Bård Folke Fredriksen

Bård Folke Fredriksen.

Foto: Olav Juven / NRK

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fra Høyre sier at Fylkesmannens vedtak betyr at det inntil videre er småhusplanen fra 2006 som gjelder. Den tillater mer utbygging enn planen fra 2013 som ga byens villastrøk et sterkere vern, noe mange naboer har satt pris på.

– Vi ville ha kvalitet i utbygging av småhusområder og bestemmelser som tok bedre vare på vegetasjon, grøntstruktur og topografien på tomtene.

Nå har byutviklingsbyråden bedt plan- og bygningsetaten og kommuneadvoktaen om å gå gjennom brevet fra Fylkesmannen og se på hvilke konsekvenser opphevelsen av småhusplanen får for behandling av enkeltsaker.

Imens spår utbygger André Falchenberg at kommunen kan vente seg en rekke erstatningkrav.

– Man har mistet ca 30 prosent av et utbyggingspotensiale. Vi vil se på hva vi har tapt på disse ulovlighetene som er begått i en årrekke og vil fremme et krav på det.