Hopp til innhold

Slutt på stoppeklokke

Det skal bli slutt på at hjemmehjelpen bare har ti minutter i måneden til å vaske badet.

Rengjøring
Foto: Ill.foto:Gorm kallestad / Scanpix

Alle hjemmehjelpsmottakere i Oslo garanteres minst fire timer hjelp i måneden neste år.

Dermed frir byrådet klart og tydelig til Kristelig Folkeparti for å få et samarbeid om budsjettet neste år. Partiet har tidligere stilt som krav at de som får hjemmehjelp, skal få besøk minst hver 14. dag.

- Nå dobler vi den, sier byrådsleder Erling Lae i Oslo i forbindelse med at byrådets budsjettforslag for 2007 legges fram.

Eldre er vinnerne

Det blir stadig flere eldre over 90 år i Oslo. Og de eldre er blant vinnerne i budsjettforslaget. 100 millioner kroner mer vil byrådet bruke på eldreomsorg i hovedstaden neste år.

40 av disse millionene kommer til å gå til mer hjemmehjelp. Men da er det fortsatt 60 millioner kroner å rutte med.

I tillegg til mer hjemmehjelp, lover byrådet å kutte i sykehjemskøene. I år har det vært mange historier om eldre og pleietrengende som ikke får plass noe sted.

Kommunen har opprette kriseplasser, og stanset prosjektet med å lage enerom på sykehjemmene, men likevel er køene til tider lange.

- Vi skal lete alle steder etter hva som er tilgjengelig av plasser. Og nå sørger vi for at bydelene har råd til å kjøpe plassene vi finner, sier Lae.

Nye ”gamlehjem”

Oslo kommune ønsker også å starte et prøveprosjekt de kaller omsorg +. Dette skal bli en ny variant av det man før kalte gamlehjem.

Omsorg + skal være et sted hvor eldre kan bo i egne leiligheter, men stedet skal være døgnbemannet, og de eldre skal få tilbud om måltider og aktiviteter.

- Dette er fremtidens eldreomsorg, mener byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug.

Vil ha eldreombud

Hun har også fått med seg resten av byrådet på å foreslå at det opprettes et eget eldreombud i Oslo.

- Mange eldre kvier seg for å si fra om problemer, derfor vil vi ha et aktivt eldreombud som driver oppsøkende arbeid, sier Listhaug.

Eldreombudets oppgave skal være både å styrke rettighetene til de eldre, men også hjelpe kommunen med å fortelle de eldre hva slags tilbud som finnes for dem.

Byrådet foreslår også at hjemmetjenesten skal besøke alle som er over 80 år en gang i året for å finne ut om de trenger hjelp, og å informere om kommunens tilbud.