– Avhengig av at loven ikke er tydelig

Kommunene sliter med å nå målet om 40 % kvinner i kommunestyrer og formannskap. Kommende ordfører i Moss, Tage Pettersen, mener at omvalg i flere kommuner ville blitt resultatet om loven om kjønnsbalanse skulle vært absolutt.

Tage Pettersen

– Kommuneloven kan ikke være absolutt, da mister demokratiet sin funksjon, sier Tage Pettersen, kommende ordfører i Moss.

Foto: NRK

Kommunelovens paragraf om kjønnsbalanse er ikke absolutt, derfor er det ingen automatikk i at Fylkesmannen griper inn hvis kommuner ikke får 40 % kvinneandel i kommunestyrer og formannskap.

LES OGSÅ:

– Ikke et absolutt krav

Trond Rønningen

Assisterende fylkesmann Trond Rønningen sier de har mottatt flere henvendelser om for lav kvinneandel.

Foto: Lars Hovland / Fylkesmannen i Østfold

Mange kommuner sliter med å oppfylle målsetningen om kjønnsbalanse, og assisterende fylkesmann Trond Rønningen innrømmer at de har fått flere henvendelser om dette.

– Vi vil som hovedregel ikke ta opp dette på eget tiltak, med mindre vi blir gjort oppmerksom på forhold som vi mener er åpenbart i strid med bestemmelsene, sier Rønningen.

Kommuneloven sier at man skal sørge for å ha riktig kjønnsbalanse når man setter sammen kommunestyrer og formannskap, så langt det er mulig. Kravet er ikke absolutt, noe påtroppende ordfører i Moss, Tage Pettersen, er glad for.

– Vi er avhengig av at loven ikke er helt tydelig på det området, for det betyr jo i sin ytterste konsekvens at man måtte hatt omvalg fordi det ikke er valgt inn tilstrekkelig med kvinner, understreker Pettersen.

– Må være retningsgivende

I Spydeberg har fem Ap-representanter krevd lovlighetskontroll både av rekkefølgen valgene ble holdt, og at formannskapet ikke greide å fylle opp kvinneandelen på 40 prosent.

Kommende ordfører i Moss, Tage Pettersen, mener det er avgjørende at kommuneloven er retningsgivende fremfor absolutt.

– Kommuneloven kan ikke være absolutt, da mister demokratiet sin funksjon, sier Pettersen.

Han mener Spydeberg er et eksempel på at dette er problematisk, men sier dette gjelder flere kommuner, også hans egen.

– For fire år siden hadde vi den samme diskusjonen når det gjaldt sammensetningen av kommunestyret i Moss, påpeker Pettersen.