Harald må være rektor på to skoler

HOLE (NRK): Grunnskolene sliter med å få rekruttert rektorer. Utdanningsforbundet frykter søkerne blir skremt bort på grunn av for mange arbeidsoppgaver.

Rektor Harald Helleseter i Hole

– Det er mye å gjøre og mye å tenke på, sier Harald Helleseter som må fordele rektorjobben på to skoler.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Problemet med å få søkere til rektorjobbene, ses nå over hele landet, ifølge Utdanningsforbundet.

Røyse skole i Hole

Røyse skole må dele rektor med Sundvollen oppvekstsenter.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

I Hole kommune i Buskerud er Harald Helleseter et godt eksempel på det. Han er nemlig rektor for både Sundvollen oppvekstsenter og Røyse skole.

– Det er hektisk. Det er mye å gjøre og mye å tenke på. Jeg har i hovedsak to dager på Røyse og to dager på Sundvollen, og femte dagen litt ettersom. Jeg sjonglerer etter behov, sier han.

For mye administrasjon

Tidligere var rektormangelen hovedsakelig et problem i distriktene. Men problemet gjelder nå også byene, sier Tormod Korpås i lederrådet i Utdanningsforbundet.

Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder for Lederråd i Utdanningsforbundet.

Tormod Korpås, sentralstyremedlem og leder for lederrådet i Utdanningsforbundet.

Foto: Eli Kristine Korsmo

– De siste årene har vi også sett at i større byer som Bergen, Bodø og Fredrikstad, ligger rektorstillinger ute i lang tid før man får et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, sier han.

En undersøkelse om rektorenes tidsbruk blant Utdanningsforbundets skoleledermedlemmer fra i fjor kan peke på noen av årsakene:

8 av 10 svarte at arbeidsmengden de siste tre årene har økt, og 7 av 10 svarte at de ikke har tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse.

– Nå er rektorer i stor grad driftsledere med totalansvar for alt fra skolebyggene til gårdsplassene til det å følge opp sykemeldte medarbeidere. Da blir det veldig lite tid igjen til den pedagogiske ledelsen. Så de føler kanskje ikke at stillingen er så attraktiv, sier Korpås.

Få søkere mange steder

En rekke skoler har hatt problemer med å få nok søkere i det siste. Ofte har man vært nødt til å lyse ut stillinger både to og tre ganger.

I Halden var det for eksempel to søkere til Låby skole i fjor. Og på de siste fire rektorutlysningene i Bergen var det kun én til to søkere på hver stilling. I Bodø fikk man endelig ansatt en rektor til en av byens ungdomsskoler. Da hadde stillingen vært utlyst tre ganger.

Avdelingsdirektør for utdanning i KS, som er kommunenes organisasjon, Erling Lien Barlindhaug, sier de er klar over rektormangelen. KS startet i vår et eget mellomlederprogram for å øke rekrutteringen.

Erling Barlindhaug

Eling Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS.

Foto: KS

– Det er viktig å se på måten man organiserer seg på. Det er ikke slik at det står en masse rektoraspiranter rundt omkring og venter. Så man må være langsiktig i tenkningen og løfte fram de gode rektorkandidatene man har i egen stab blant annet, sier han.

– Uaktuelt å fortsette

Da Røyse skole i Hole kommune lyste ut rektorstillingen, var det bare én søker. Nå skal stillingen lyses ut for andre gang.

Røyse skole i Hole kommune

Røyse skole i Hole har rektor til stede to til tre dager i uka. De andre dagene må rektor Harald Helleseter være på Sundvollen oppvekstsenter.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Rektor Harald Helleseter er i hvert fall sikker i sin sak. Han ønsker ikke å fortsette i to rektorstillinger når dette skoleåret er over.

– Nei, det blir ikke aktuelt, det er helt sikkert. Jeg håper det snart kommer på plass en ny kollega i stillingen.