Sliter med å fylle behandlingsplassene

Færre enn før henvises til Modum Bad for behandling av spiseforstyrrelser til tross for at behovet for behandling er større enn noen gang.

Ung kvinne med spiseforstyrrelser (Ill.foto)

Mange lider av spiseforstyrrelser. Likevel må Modum Bad jobbe med å skaffe nok pasienter til sine behandlingsplasser (illustrasjonsbilde).

Foto: Lisa MARCELJA / PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

– Vi kommer ikke til å klare å fylle plassene hvis denne utviklingen fortsetter, og det uroer oss. Det kan bety at pasienter ikke får den behandlingen de bør ha, sier psykologspesialist Karianne Vrabel.

Karianne Vrabel

Karianne Vrabel er psykologspesialist ved Modum Bad.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

De fleste som kommer til Modum Bad for å få behandling for sin spiseforstyrrelse, er kvinner rundt 30 år. Mange av dem har slitt med sykdommen i flere år. Hvert år behandler institusjonen rundt 100 personer som sliter med forskjellige typer av spiseforstyrrelser.

– Mange tror det er vanskelig å få plass

Vrabel forteller at kriteriene for å få behandling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad har endret seg de siste årene. Nåløyet var smalere før.

– Derfor tror jeg at det fortsatt henger igjen en forestilling blant leger og psykologer at det er så vanskelig å få en behandlingsplass der, at det ikke er noen vits i å prøve. Og det er ikke tilfelle, sier Vrabel.

– Lett å glemme etter mange avslag

Petter Brelin

Petter Brelin lege og leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

Petter Brelin er leder for Foreningen for allmennmedisin. Han bekrefter at den forestillingen Vrabel tegner, fortsatt lever. Som allmennlege har han i mange år henvist pasienter med spiseforstyrrelser til Modum Bad.

– Både jeg og andre fastleger har fått en del avslag når vi har henvist pasienter dit. Og det har dessverre ført til at jeg de siste årene har glemt Modum Bad som et behandlingstilbud, sier Brelin.

I tillegg tror han, i likhet med Vrabel, at kompetansen blant leger, psykologer og helsesøstre lokalt er bedre i dag enn for bare noen år siden.

– Mange distriktspsykiatriske sentre har fått gode lokale behandlingstilbud som har fungert som avlastning for Modum Bad, sier han.

Får mange henvendelser om spiseforstyrrelser

Elin Olsen, leder av Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS)

Elin Olsen, leder av Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS).

Foto: IKS

Elin Olsen, leder for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) er overrasket over at Modum Bad får færre henvisninger. Hun ser det i sterk kontrast til det hun opplever:

– Flere enn noen gang henvender seg til oss. Fokuset på kropp er ikke blitt mindre, så jeg tror ikke årsaken at færre sliter med sykdommen. Men det er kommet flere typer behandlingstilbud, og det er nok flere nå som velger utradisjonelle behandlingsmetoder, sier Olsen.

Til tross for at Modum Bad får færre henvisninger, er det ingen fare for at tilbudet legges ned.

– Her har vi et fagmiljø som vi har bygget opp i løpet av mange år, så det er ingen fare for, sier Vrabel.