Sliter med å få elever og lærere til fransk

Færre velger fransk og flere skoler må droppe faget fordi det ikke er nok elever.

Fransk på tavle

FÆRRE: Fransk er ikke like populært nå. Flere skoler sliter med å få både lærere og elever til å fylle opp klasser.

Foto: Hannah Ruud / NRK

– Jeg synes språk er viktige fag i skolen. Jeg tror det kan være med på å skape nysgjerrighet og interesse blant elever for andre land og kulturer, sier Rolf Carsten Henriksen, rektor ved Kråkerøy ungdomsskole.

Han registrerer at tysk har blitt mer populært og at fransk nå er nede i en bølgedal. Det er også vanskeligere å rekruttere fransk-lærere.

– Kanskje vi må bli flinkere til å reklamere

Rektor Henriksen tror at fransk vil ta seg opp igjen med årene.

– Jeg tror ikke fransk vil forsvinne som språk i skolen. Det varierer fra år til år hvor mange som ønsker å ha fransk som språkfag, og i perioder er det få som søker. For noen år siden var det svært få som søkte tysk som språkfag, men i dag er det en økning i antall elever som velger dette språket igjen, forklarer han.

Guro Havrevold, fransklærer på Kråkerøy Ungdomsskole syns det er synd at fransk er mindre populært, men sier at hun skjønner at tysk er populært som handel- og industrispråk og at spansk er et populært feriespråk.

Havrevold syns det er morsomt å undervise i fransk.

– Elevene velger faget aktivt. Det er ofte veldig motiverte elever, og det er moro å holde språket ved like på den måten.

Flere ungdomsskoler og videregående skoler i Østfold gir ikke undervisning i fransk på grunn av forskjellige grunner.

Rektor sier at det er riktig at det er vanskeligere å finne lærere som kan undervise i fransk enn andre språkfag.

– Kanskje vi må blir flinkere til å reklamere for fransk på barneskolene, sier Havrevold.

Ble overrasket

Sofie Solli, som skal begynne på Kråkerøy ungdomsskole til høsten, synes det er trist at hun ikke kan velge fransk.

Sofie Solli

VIL HA FRANSK: Sofie Solli skal begynne på ungdomsskolen til høsten. Hun kan ikke velge fransk, fordi det er for få som ønsker språkfaget.

Foto: Hannah Ruud / NRK

– Vi er mange elever og vi vil bli et veldig stort kull på ungdomsskolen i forhold til kullene som går på Kråkerøy ungdomsskole, eller har gått der før. I og med at vi er så mange elever, kommer det som en overraskelse at det allikevel er for få som velger fransk til at vi kan få undervisning i det, sier hun.

Hun får ikke ta fransk fordi det var for få elever som valgte det.

Sofie forteller at hun gjerne skulle lært fransk på ungdomsskolen fordi flere av hennes familiemedlemmer er fransktalende.

– Jeg ville nok fått mye nytte av å lære fransk i og med at en del av familien min er fransk, men spansk får jeg sikkert bruk for på ferie og sånt, sier hun.