Slipper utenlandske kriminelle ut på gata

Politiet i Østfold opplever stadig at det ikke er plass til varetektsfanger. Det betyr enten uønskede løslatelser eller lange fangetransporter til andre deler av landet.

Espen Jamissen

Fungerende politimester i Østfold politidistrikt Espen Jamissen skulle gjerne hatt flere fengselsplasser til rådighet.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Fulle fengselsceller fører til at politiet i Østfold til stadighet opplever at de ikke har plass til å varetektsfengsle kriminelle og gjengangere som blir tauet inn.

Så langt i år har Østfold politidistrikt hatt 10 uønskede løslatelser. Det vil si at de har sett seg nødt til å slippe personer de helst skulle sett bak lås og slå ut på gata.

– Personene er i hovedsak knyttet til grenserelatert kriminalitet, som mindre narkotika- og alkoholsmugling. Vi har også hatt én gjenganger som har blitt løslatt, men majoriteten er knyttet til grensekrim, sier fungerende politimester Espen Jamissen.

Storforbruker

Politidistriktet har til enhver tid rundt 130 personer i varetekt. De skulle gjerne hatt flere bak lås og slå, men det er ikke mulig å oppdrive flere fengselsplasser.

Fengselsdirektør Are Høidal i Halden fengsel har lenge vært godt kjent med problemet.

– Her er det fullt hus absolutt hele tiden og det har det vært siden vi åpnet, sa han til NRK for et halvt år siden.

Men situasjonen har ikke bedret seg. Det skaper hodebry for politiet.

– Man kan si at vi er en storforbruker av varetektsplasser, sier Jamissen.

Varetektsceller

Østfold politidistrikt har til enhver tid rundt 130 personer i varetekt. Her fra sentralarresten på politihuset på Grålum i Sarpsborg.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Frakter langt

Cellebil Østfold politidistrikt

Denne bilen bruker Østfold politidistrikt for å frakte varetektsfanger til andre deler av landet.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

I Østfold politidistrikt kan man takke en egen «cellebil» for at ikke flere har blitt sluppet fri. For når det ikke er varetekstplasser i Østfold – så fraktes de innsatte til andre landsdeler.

– Får vi tilbud om varetektsplasser andre steder i landet, så benytter vi av oss det hvis det er nødvendig. Men får vi ikke det, så blir det bare å løslate, sier Jamissen.

Hvor langt frakter dere?

– Vi har hatt personer i Trondheim, Ringerike, Gjøvik, Larvik og Kragerø.

– Ikke holdbart

Men å frakte varetektsfanger til andre steder i landet tapper politiet for både ressurser og dyrebar tid.

Arrestlogo

Dagens situasjon er ikke holdbar, mener fungerende politimester i Østfold, Espen Jamissen.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Det er klart det gjør det. Dette er ressurser arrestseksjonen og politidistriktet ellers kunne brukt på andre måter, sier Jamissen.

En situasjon den fungerende politimesteren mener ikke er holdbart i lengden.

– Sett fra mitt ståsted er det ikke holdbart. Det er en grunn til at vi begjærer disse personene varetektsfengslet, og det er også en grunn til at domstolen mener at disse skal holdes i varetekt mens etterforskningen pågår, sier han.

Likevel er det altså noen som må løslates. Da blir politiet nødt til å bruke andre metoder for å hindre gjentakelse av straffbare forhold.

– Vi forsøker å få et utvisningsvedtak før de slippes fri, slik at de ikke får lov til å komme til Norge igjen. Gjør de det, så risikerer de ett års fengsel. Men det gjør iretteføringen av straffesaken mot dem vanskelig, fordi vi da blir nødt til å hente dem tilbake fra utlandet.