Slipper unna med sexkjøp

Etterforskning av sexkjøp-saker i Oslo gikk betydelig ned i 2014. Antall anmeldelser har gått ned hele 40 prosent, sammenlignet med året før.

prostituerte

LAVERE PRIORITET: 1.januar 2009 ble forbudet mot kjøp av sex innført i Norge. Siden da har etterforskningen av sexkjøp fått en lavere prioritet hos Oslo-politiet.

Foto: NRK

– Det er ingen tvil om at vi skulle brukt alle ressursene våre også på håndhevelse av sexkjøpsloven til enhver tid, sier førstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet, Rune Solberg Swahn til NRK.

Det er seks år siden forbudet mot kjøp av sex ble innført i Norge. Nå har etterforskning av sexkjøp fått en lavere prioritet hos Oslo politidistrikt, skriver Journalen.

Årsaken er at de har måttet prioritere flere store menneskehandelsaker, blant annet Lime-saken.

– Ingen dramatikk

Rune Solberg Swahn

Rune Solberg Swahn, førstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

– Når politiet sitter på anmeldelser eller straffesaker som omfatter grov menneskehandel med flere ofre, så er det viktig at vi setter inn mye ressurser for å få en god og rask etterforskning, sier Swahn.

Også på landsbasis har det vært en reduksjon av sexkjøp-saker hos politiet. Mens politiet i hele Norge hadde 348 anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester i 2013, var antallet 194 i fjor, ifølge Politidirektoratet.

Swahn ser ingen dramatikk i tallene.

– Det er naturlige svingninger i tallene når politiet prioriterer oppgavene sine innenfor de tildelte ressursene. Når vi setter inn mye ressurser i enkelte saker over en tidsperiode, vil andre tall i den perioden gå ned, sier han.

Blir ikke overrasket

Bjørg Norli

Bjørg Norli, leder for Prosenteret.

Foto: Eirin Eikås / NRK

Prosenteret, et støtte- og kompetansesenter for prostituerte, var kritisk til innføringen av sexkjøploven.

Bjørg Norli, leder av Prosenteret, er ikke overrasket over at etterforskning av sexkjøp-saker i Oslo gikk ned i fjor.

– Loven er i stor grad knyttet til en symbolpolitikk, og handlekraften man skal vise i en politisk opphetet situasjon blir mindre håndhevet etter hvert som politikerne får nye fokus. Når man først har iverksatt en lov, er det rimelig at man håndhever den også, sier hun.

Antall anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester

2013

2014

Norge

348

194

Oslo politidistrikt

94

53

Hordaland politidistrikt

15

18

Sør-Trøndelag politidistrikt

128

24

Rogaland politidistrikt

19

14

Kilde: Politiet