Hopp til innhold

Slipper tiltale i korrupsjonssak

Hverken revisor eller styremedlemmene på vann- og renseanlegget på Nedre Romerike blir tiltalt. Ressursmangel hos Økokrim er årsaken.

Nedre Romerike Vannverk
Foto: NRK

I februar 2008 ble Ivar T. Henriksen, tidligere vannverksjef på Romerike, dømt for grov korrupsjon sammen med tre andre personer.

Selskapet ble tappet for titalls millioner kroner. Henriksen ble alene dømt til å tilbakebetale 63 millioner kroner, i tillegg til fengselsstraffen på åtte år.

Saken er anket, og skal opp i lagmannsretten i september i år.

Økokrim har ikke penger til å etterforske

Vannverkrevisoren og selskapet han var partner i, PriceWaterHouse Coopers, var også under Økokrims lupe, men går nå fri.

- Vi har etter en totalvurdering ikke innledet strafferettslig forfølging. Vi har begrensede ressurser og må sette en strek, sier førstastatsadvokat Lars Stoltenberg til Aftenposten .

Økokrim har enorm på gang av saker, og har fortsatt et langt løp foran seg med anken i vannverksaken.

Også styremedlemmene, som har hatt status som mistenkt/anmeldt, slipper tiltale.

- Vi har vurdert straffeforfølging av styremedlemmene, men har valgt å innstille etterforskningen, sier Stoltenberg til avisen.

Risikerer likevel erstatningskrav

Det finnes få eksempler på at styremedlemmer tiltales i denne type saker fra tidligere.

Styremedlemmenes eventuelle lovbrudd ligger ikke i hva de har gjort, men hva de ikke har gjort. Spørsmålet i en eventuell rettssak ville ha gått på om styremedlemmene unnlot å følge sine kontroll- og tilsynsplikter overfor selskapene NRV/RA2.

Til tross for at Økokrim har innstilt etterforskningen risikerer både revisor og styremedlemmene erstatningskrav fra selskapene. Innleide advokater jobber med å sannsynliggjøre krav. Generalforsamlingen vil i mai ta endelig stilling til om det skal reises erstatningskrav.