Slipp høna ut i det fri!

Nå kan alle høner spankulere trygt i vårsola.

Høne
Foto: Scanpix

Mattilsynet mener nemlig at det nå er svært lite sannsynlig at trekkfuglene har med seg fugleinfluensasmitte til Norge.

Derfor opphever Mattilsynet restriksjonene overfor fjørfe i fangenskap - og høner og haner kan i så måte spankulere fritt på tunet igjen.

Folk må fortsatt følge med

Det var 3. februar i år at Mattilsynet innførte de særlige restriksjonene.

For å hindre smitte fra villfugler ble det da innført forbud mot utendørs dyrehold av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

- Det er grunn til å understreke at eiere eller andre ansvarlig for fjørfehold, fortsatt har plikt til å varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Og fjørfe skal fôres og vannes slik at ville fugler ikke tiltrekkes, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom, som kan føre til dødelighet i fjørfeflokker på opp mot 100 prosent.

Fjærkre
Foto: Rainer Prang / NRK