– Jeg er sikker på at jeg mister familien hvis jeg må i fengsel

«Knut» fra Sarpsborg er dømt for forsikringssvindel. Utreder Espen Olsen i Gjensidige er mannen som avslørte ham.

Forsikringssvindel

Denne bilen har skapt mye hodebry for både Gjensidige, politiet og eieren.

Foto: Gjensidige/NRK

Slik tas forsikringssvindlerne

Kilometerstanden i bilen til «Knut» viser 259.835 kilometer. Det stemmer ikke mener Gjensidige.

Foto: Gjensidige

– Forsikringsselskapet sa at jeg hadde lurt dem, men jeg har ikke gjort noe galt. Jeg liker ikke problemer, sier «Knut» da NRK.no møter ham på kjøpesenteret Storbyen i Sarpsborg.

Den 39 år gamle mannen kjøpte seg bruktbil i oktober 2010. To måneder etter kjøpet var bilen involvert i et trafikkuhell, og i trafikkmeldingen hadde «Knut» oppgitt at kilometerstanden var på 258.000 kilometer.

Undersøkelser fra forsikringsselskapet viste imidlertid at bilen hadde vært inne til et verkstedsopphold i 2009. Da hadde bilens kilometerstand, ifølge verkstedet, vist over 500.000 kilometer.

Det store spriket på kilometerstanden fikk varsellampene til å blinke hos en av Gjensidiges utredere i Sarpsborg, Espen Olsen.

– I slike tilfeller får man gjerne informasjon fra en takstmann som har med bil å gjøre. De har ganske god erfaring, og ser fort at dette er en bil som umulig kan ha gått bare 200.000 kilometer, sier han.

For den enkelte kunde betyr svindelen en økt premie på rundt 2000 kroner årlig

Ole Hermansen, Gjensidige

– Mange kreative mennesker

Stine Neverdal, kommunikasjonsrådgiver FNO

Stine Neverdal er kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Foto: FNO

Forsikringsselskapet kaller saken til «Knut» en klassisk sak når det gjelder forsikringssvindel og bil, der hensikten er at kunden ønsker å gjøre bilen mer verdt enn det den i realiteten er, og dermed få en høyere erstatning.

Og stadig flere nordmenn blir tatt for nettopp dette.

I 2011 forsøkte nordmenn å svindle sine forsikringsselskaper for 518 millioner kroner. Det er en økning fra året før.

Bransjen avslo 1095 forsikringskrav på grunnlag av frykt for svindelforsøk i fjor. Av de ble 207 politianmeldt, viser statistikken fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Det er mange kreative mennesker som jobber hardt for å få penger de ikke har krav på. Flere er også multikriminelle og forsøker å svindle til seg alt fra trygd til skattepenger, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i FNO.

Jobben med å avsløre nordmenn som forsøker å svindle forsikingsselskapene er det blant annet Espen Olsen, og de 26 andre utrederne i Gjensidige som har.

Les også:

Store mørketall

Utrederen jobbet som politimann før han startet i jobben hos Gjensidige for to år siden. Det bærer også kontoret hans preg av, med politihatter av alle slag i hyllene på veggen bak ham.

– Politimenn er klare over hvor mye som kreves for å bevise at folk har gjort noe galt, og det er mange som har både den taktiske og tekniske bakgrunnen fra politiet. Da kommer man langt som utreder.

Espen Olsen, Gjensidige

Espen Olsen jobber med å avsløre potensielle forsikringssvindlere for Gjensidige.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

I tillegg til Gjensidige har også blant annet If 18 utredere som jobber fulltid med å avdekke forsikringssvindel. Olsen sier at det er en bevisst satsing.

– Forsikringsselskapene ser det at det er et potensial i dette med forsikringssvindel. Vi er helt avhengige av gjensidig tillit, men når det kun er basert på tillit, så er det lett for mange å smøre på litt ekstra og utnytte den tilliten, sier han.

Hva er det som må til for at utredere blir koblet inn i en sak?

– Det er ofte på bakgrunn av henvendelser fra de som foretar utbetalingene, og svarer på telefoner fra kundene. Hvis kunden har veldig dårlig dokumentasjon, eller hvis man ikke får historien helt til å gå opp, så får man ofte en dårlig magefølelse.

Men selv om det er stadig flere som blir tatt er det fremdeles store mørketall i statistikken.

– Jeg er overbevist om at det er ganske store mørketall, særlig hvis man sammenholder dette med holdninger hos den yngre generasjonen. De forteller at de ikke synes at det er så farlig å svindle litt, sier Olsen.

Les også:

De unge godtar svindel

Både Gjensidige og If har gjennomført befolkningsundersøkelser om temaet. Hos If svarte hele fire av 10 av de spurte under 30 år at svindel kan godtas.

Av de spurte hos Gjensidige mente nesten fire av 10 i alderen 15–24 år at det er forståelig og kan godtas av og til, eller at det ikke har noe betydning å plusse på litt når det skal sendes inn krav til forsikringsselskapene etter skade.

– Det er en holdning blant en del om at det er greit å svindle på forsikringa, fordi man opplever selskapene som kyniske, og at de tar seg godt betalt og tjener mye penger. Men det går egentlig bare ut over de andre kundene at man svindler, sier Olsen.

Til syvende og sist er det de ærlige kundene som må betale for at noen forsøker seg på svindel, mener han.

– Når noen er uheldige og får en skade, så er det i utgangspunktet ikke Gjensidige som betaler. Det blir betalt av fellesskapet, og da stjeler man fra andre forsikringstakere.

Ifølge Gjensidiges leder for utredning, Ole Hermansen betyr svindelen en økt premie på rundt 2000 kroner årlig for den enkelte kunde.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Seks års strafferamme

Men det er ikke bare høyere forsikringspremie for de ærlige kundene som er konsekvensene av forsikringssvindel.

Skulle svindleren bli tatt for forsøket, så er konsekvensene så store at det ikke lønner seg å ta risikoen.

– Norge har utrolig strenger regler når det gjelder forsikringssvindel, og det er svært lite som skal til før man mister hele retten til erstatning, og blir kastet ut som kunde. I tillegg blir nær sagt alle svindelsaker i Gjensidige politianmeldt, sier Olsen.

– Man bør ikke ta sjansen på å svindle litt, for da kan man bli veldig overrasket.

Ifølge straffelovens paragraf 272 kan forsikringssvindel straffes med inntil seks års fengsel.

«Med fengsel inntil seks år straffes den ødelegger eller skader en forsikret gjenstand eller på annen måte fremkaller et forsikringstilfelle, for at han skal få utbetalt en forsikringssum»

For «Knut» var det nettopp denne paragrafen som ble tatt i bruk da han ble dømt i Sarpsborg tingrett i slutten av mars.

Svært få tilstår svindel

På bakgrunn av sine mistanker om at kilometerstanden i bilen til «Knut» var blitt nedjustert under det siste verkstedoppholdet, ønsket Gjensidige å ha en samtale med 39-åringen – noe de gjør med alle som er mistenkt for forsøk på svindel.

– Slike saker er ikke alltid like lette, for man må bevise utover enhver tvil at kunden bevisst lyver for å få en høyere erstatning, da må man ta en prat med kunden.

Men det er svært få kunder som tilstår noe som helst i møtene.

– Jeg tror at terskelen for å tilstå forsikringssvindel er langt høyere enn å tilstå andre straffbare forhold. Det har litt med ære å gjøre, og at det er litt flaut å innrømme at man har jukset med dette, sier Olsen.

– På de to årene jeg har jobbet med forsikringssvindel så har jeg fått to innrømmelser.

Også «Knut» valgte å stå på sitt. Både i møtene med Olsen og i retten hevdet han sin uskyld. I dommen står det at «Knut» først påstod at bilens speedometer var blitt nullet ut under reparasjon av en bryter for varmetrådene i bakruten.

Senere i møtet endret han forklaringen til at speedometeret var blitt skiftet ut og at det da stod på 258.000 km etter reparasjonen.

Han klarte imidlertid ikke å legge frem en kvittering for reparasjonen, eller oppgi hvem som hadde utført den.

– Vi går da tilbake i historikken til bilen, og ser blant annet om den har vært forsikret i Gjensidige eller andre selskap tidligere. Også ser man for eksempel på tidligere annonser på Finn, og snakker med en eventuell tidligere eier.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Jeg mister familien

Sarpsborg tingrett konkluderte med at det var: «bevist ut over rimelig tvil at tiltaltes hensikt med å oppgi feil km-stand og verdi på bilen til Gjensidige Forsikring var å få utbetalte en høyere erstatning enn hva han hadde krav på.»

Løsningen på saken kom som følge av teknisk og taktisk arbeid, og samtaler med kunden.

Advokat Harald Otterstad

Advokat Harald Otterstad har levert en anke på dommen fra Sarpsborg tingrett.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Da har man inngått en forsikringsavtale på feil premisser, og da har Gjensidige tatt en risiko som vi ikke ville ha tatt, dersom vi fikk riktige opplysninger, sier Olsen.

«Knut» ble dømt til 45 dagers fengsel, og til å betale 5000 kroner i saksomkostninger. Han har valgt å anke dommen til Borgarting lagmannsrett.

– Han var uenig i avgjørelsen og mener at han er uskyldig. Jeg har levert inn en anke, så får vi se hva som skjer videre, sier hans advokat Harald Otterstad til NRK.no.

– Jeg er hundre prosent sikker på at jeg mister familien hvis jeg må i fengsel, sier «Knut».