Slik skal transportverstingene stanses

Elektronisk sporing og raskere bøtelegging skal stanse utenlandske transportører som bryter regler i Norge.

En lastebil blir kontrollert på tollstasjonen på Svinesund.

Norske myndigheter har avdekket juks med utenlandske transportører som tar ulovlig mange oppdrag i Norge. Det kan det bli vanskeligere å gjøre med elektroniske fraktdokumenter.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

På grensa ved Svinesund passerer det hver dag over 2500 vogntog. Noen har alvorlige tekniske mangler.

Andre misbruker retten til å ta flere oppdrag i Norge, og kjører mer enn de har lov til når de først er innenfor landets grenser.

Dette har vært enkelt, blant annet fordi dokumentasjonen har vært på papir – og papirer er lette å forfalske.

Derfor har lastebilnæringen her hjemme lenge ønsket seg et elektronisk fraktbrev, som gjør frakten sporbar og lett å kontrollere.

Tirsdag kveld sa Stortinget ja til å innføre dette.

– Kampen mot sosial dumping får et stort løft når elektroniske fraktbrev blir innført i Norge, sier Aps Sverre Myrli om vedtaket.

Statens vegvesen skal nå også få gi bøter direkte når de stanser vogntog og det avdekkes brudd på reglene. I dag må sakene anmeldes først.

– Et «hat trick»

I Norges Lastebileierforbund (NLF) jubler de over at Stortinget har sagt ja tre ting; et digitalt transportregister, obligatorisk elektronisk fraktbrev og muligheten til å bøtelegge umiddelbart.

Forbundsleder Tore Velten i Norges Lastebileierforbund.

Tore Velten i Lastebileierforbundet hilser velkommen at Norge går inn for å innføre obligatorisk elektroniske fraktdokumenter for internasjonale transporter.

Foto: Birgitte Iversen / NTB

– Et slikt vedtak i Stortinget er et stort og viktig skritt mot å få på plass verktøyene myndighetene trenger for å håndheve regelverket effektivt, skriver forbundsleder i NLF, Tore Velten på deres nettsider.

Det blir hevdet at enkelte utenlandske trailere kjører med ferdig stemplede fraktbrev på papir, som fylles ut med falske opplysninger underveis.

Akkurat når innføringen av elektroniske fraktbrev kommer, avhenger av hvor raskt regjeringen jobber med det.

Avdelingsleder Kjetil Wigdel i Statens vegvesen sier til NRK at de er positive til alle tiltak som vil gjøre kontrollene mer effektive.

– Statens vegvesen er svært positive til bruk av elektroniske fraktbrev, så lenge de oppfyller de samme kravene til notoritet og sporbarhet som papirversjoner, sier han.

Oppdaget ulovlig «svart»terminal

I den internasjonale godstrafikken på vei er det velkjent at sjåfører, ofte fra østeuropeiske land, får dårlig betalt og presses til lange arbeidsøkter.

Omlasting med truck

Omlasting av varer på en såkalt «svart terminal» i Sarpsborg i mars i fjor. Et polsk transportfirma hadde satt opp et system for å misbruke reglene for internasjonal transport i Norge.

Foto: Transport og logistikkforbundet

For et år siden aksjonerte norske myndigheter mot et polsk transportfirma som hadde etablert en ulovlig terminal for omlasting i Sarpsborg.

De omgikk reglene ved å kjøre et fullastet vogntog til Norge, for så å omlaste til flere biler. Deretter ble disse kjørt flere turer innenlands med falske dokumenter og transportøren fikk dermed mange flere oppdrag enn det som er lovlig.

Hensikten med å innføre elektroniske fraktbrev er blant annet å gjøre slike operasjoner vanskeligere.

Særlig Ap og SV har vært opptatte av å hindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og økt sikkerhetsrisiko langs norske veier, og mener utviklingen går i gal retning.

I Stortinget fikk forslaget om en sterkere elektronisk sporbarhet i den internasjonale frakten støtte fra Senterpartiet og Frp.