Slik skal staten bli kvitt ulovlige kjøreskoler

Vegdirektoratet er lei av kjøreskoler som driver ulovlig. Derfor gjør de det umulig for elever å kjøre opp i biler som ikke eies av godkjente kjøreskoler.

Trafikkskole

Statens vegvesen ønsker å bli kvitt de useriøse aktørene. De ønsker samtidig at folk bruker listene på etatens hjemmesider, som viser hvilke skoler som driver lovlig.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Statens vegvesen gikk i fjor ut og advarte mot ulovlige kjøreskoler. Ifølge Rune Granum i Region Øst har flere sensorer måttet avbryte oppkjøring, fordi kjøreskoleeleven ikke var i nærheten av å være klar til oppkjøring.

Nå har Vegdirektoratet fått på plass en regel som skal «stenge markedet» for ulovlige trafikkskoler. Lovverket sørger for at man ikke lenger kan bruke biler som ikke er knyttet til godkjente skoler, under førerprøven.

– Disse aktørene bruker den praktiske førerprøven som en inntektskilde ved å leie ut bilen til den som skal kjøre opp. Dette lovverket mener vi er et målrettet og effektivt virkemiddel som rammer de vi ønsker å ramme, sier Jon Molnes som leder Krimseksjonen i Vegdirektoratet.

– Det er noe bedragersk bak dette

Han forteller at det er flere grunner til at de ønsker å bli kvitt de useriøse kjøreskolene.

Jon Molnes

Jon Molnes i Vegdirektoratet tror det nye regelverket vil fjerne aktørene som tjener penger på å leie ut bilen til elever som kjører opp.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Dette handler om trafikksikkerhet, for disse skolene bidrar med kandidater som ikke er klare for oppkjøring. Så er det noe bedragersk bak dette, for disse kommer ofte fra det utenlandske miljøet. Det er bakmenn som utnytter de når de kommer til Norge og ikke kjenner til regelverket. De tror det er godt nok å kjøre opp uten opplæring først, sier han.

Faglig leder ved Pers Trafikkskole i Fredrikstad, Ragnar Drøbak, er kjent med problemet med useriøse aktører.

– Vi har hatt elever som har sagt de skal øve litt hjemme, men når de har kommet tilbake så forteller de at de har kjørt med en annen kjørelærer. De har ikke vært hos noen ordentlige skoler, men gir likevel inntrykk av at de har betalt for kjøringen.

Ønsker regelverket velkommen

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er blant dem som har jobbet for å få på plass regelverket. Torgeir Abusdal er administrerende direktør i forbundet. Han er glad for at regelverket nå er på plass.

Cecilie Ditlev-Simonsen Torgeir Abusdal

Torgeir Abusdal i ATL er glad for at regelverket når er på plass.

Foto: GJENSIDIGE

– Detter er veldig positivt. Det er jo et av tiltakene for å få bukt med disse piratene som vi vet det har vært en utfordring med flere steder i landet.

Abusdal tror man vil bli kvitt noen av de useriøse skolene når denne regelen nå kommer på plass.

– Men det aller viktigste er at myndighetene får nok på skolene til at de kan ta dem, sier han.

Ved å innføre dette regelverket tror Granum at man bli kvitt de som tjener penger på praktiske prøver. Han tror derimot på lik linje med Abusdal at det må gjøres mer for å bli kvitt de useriøse aktørene.

– Det er satt i gang andre tiltak. Blant annet har vi sendt inn et forslag til Samferdselsdepartementet for å få på plass et ledsagerbevis eller legge inn en begrensning på hvor mange man kan øvelseskjøre med.