Slik skal Oslo-skolen bli bedre

Skolene Munkerud, Engebråten, Grefsen og Tåsen får nå ekstra millioner i revidert Oslo-budsjett.

Engebråten skole

SPRENGT: Engebråten ungdomsskole på Kjelsås er så sprengt at én klasse er nødt til å gå på Grefsen videregående – to kilometer unna. Nå får de mer penger til å løse problemet.

Foto: Siri Storstein Hytten / NRK

De borgerlige flertallspartiene i bystyret er enige om å bruke 30 millioner kroner ekstra på skolebygg.

Munkerud, Grefsen og Tåsen skulle egentlig bygges om til baseskoler, men nå er Oslo kommune på vei vekk fra den omstridte basetankegangen.

Dette gjør byggeprosjektene noe dyrere.

To kilometer til skolen

Engebråten ungdomsskole på Kjelsås er så sprengt at én klasse er nødt til å gå på Grefsen videregående – to kilometer unna.

Nå blir det slutt på dette ved at Engebråten får penger til å utvide kapasiteten.

Sosialhjelp

Byrådets opprinnelige forslag til revidert Oslo-budsjett sto i finanskrisens tegn.

Den største utgiftsposten var den kraftige økningen i sosialhjelpsutbetalingene.

LS OGSÅ: 100 millioner til sosialhjelp

Nå har budsjettpartnerne Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF funnet rom for ytterligere påplusninger.

Flertallet dekker inn dette ved å skyve enkelte utgifter fra 2009 til 2010.

Rusomsorg

I tillegg til skolesatsingen, settes det av 10 millioner kroner ekstra til nye spesialtilpassede boliger for rusmisbrukere gjennom Flexbo-ordningen.

Det bevilges 5 millioner kroner til ny kunsgressbane på Kringsjå.

Samtidig tilføres HyNor-prosjektet 5 millioner kroner til innkjøp av nye hydrogenbusser. Oslos første hydrogenstasjon ble åpnet på Økern i mai i år.